Prettig en goed verzorgd wonen in Saxenoord: Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

0

Prettig en goed verzorgd wonen in Saxenoord: Cliëntenraad zoekt nieuwe leden

Woonzorgcentrum Saxenoord, aan de rand van Franeker, maakt deel uit van Patyna. Deze organisatie staat voor zorg, welzijn en wonen voor ouderen op 25 locaties in Friesland. Een van die locaties is woonzorgcentrum Saxenoord.

Met ruim 80 appartementen, gezellige huiskamers op elke afdeling, een sfeervol restaurant waar bewoners, hun familie en mensen uit de wijk terecht kunnen voor een kopje koffie, een lunch of een versbereide maaltijd, scoort Saxenoord met een 7,8 gemiddeld, hoog op Zorgkaart Nederland.

En zo hoort het ook, vindt de voorzitter van de Cliëntenraad, Arjen Miedema. “Maar het kan altijd nog beter. Zeker ook omdat er heel veel mogelijk is in Saxenoord. Wie in Saxenoord woont hoeft zich geen moment te vervelen. De leuke en gezellig activiteiten zijn legio en zijn gericht op sociale contacten en ondersteuning. De medewerkers van Saxenoord zijn betrokken en deskundig en richten zich op persoonlijke zorg. Maar ze zorgen er ook voor dat de ouderen zoveel mogelijk de eigen regie houden. De cliënt geeft aan wat wel of niet prettig is en daar proberen de medewerkers op aan te sluiten. En dat geldt ook voor de leden van de Cliëntenraad.’’

De Cliëntenraad bestaat uit een groep betrokken mensen. Dit kunnen cliënten zijn, of vertegenwoordigers van cliënten. Of mensen die zich maatschappelijk betrokken voelen bij de ouderenzorg in het algemeen en binnen Franeker in het bijzonder. Patyna vindt het belangrijk dat cliënten, hun familieleden en andere betrokkenen invloed kunnen uitoefenen op de gang van zaken binnen de organisatie. Die invloed kan o.a. betrekking hebben op de kwaliteit van de zorg, het eten, de privacy, sociale contacten met anderen en het welzijn. Eigenlijk alles dat van belang is voor ouderen in een beschermde veilige woonomgeving.

Vrijwel elke vestiging van Patyna heeft een eigen Cliëntenraad, die 8 tot 10 keer per jaar bijeenkomt. Uit elke regio wordt een voorzitter van een lokale raad afgevaardigd naar de Centrale Cliëntenraad, die uiteindelijk mede het beleid en de strategische koers van Patyna bepaalt.  Zo worden alle bewoners van de verschillende locaties optimaal gehoord en betrokken bij besluitvorming.

De Cliëntenraad van woonzorgcentrum Saxenoord is op zoek naar nieuwe leden. Wie graag betrokken wil zijn bij de cliënten van Saxenoord en vooral de manier waarop we het deze grote groep ouderen naar de zin kunnen maken en optimale zorg en welzijn kunnen bieden, is van harte welkom voor een kennismakingsgesprek. Tel: 0517-391702 of  06-22099334

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!