Prestatieafspraken 2019 getekend!

0

Waadhoeke, Accolade, Huurdersvereniging Franeker, Wonen Noordwest Friesland en De Bewonersraad tekenen prestatieafspraken 2019

Op 5 december 2018 zijn de prestatieafspraken getekend. Wethouder Nel Haarsma tekende de afspraken voor Waadhoeke.  Jaarlijks worden er afspraken gemaakt tussen de gemeente en de woningcorporaties. De prestatieafspraken zorgen ervoor dat alle betrokken partijen naar hetzelfde doel toewerken.

In de nieuwe gemeente zijn twee woningcorporaties en twee huurdersorganisaties actief. Daar waar in 2016 en 2017 nog aparte prestatieafspraken zijn gemaakt, per gemeente en corporatie, zijn nu de gemeente, de twee corporaties en de twee huurdersorganisaties tot gezamenlijke prestatieafspraken gekomen voor het jaar 2019. In de prestatieafspraken staan afspraken omtrent de volgende thema’s:

 • Algemeen
 • Betaalbaarheid
 • Beschikbaarheid
 • Kwaliteit/Verduurzaming
 • Wonen en zorg
 • Leefbaarheid en omgeving

De afspraken zijn getekend door:

 • Namens gemeente Waadhoeke:  Mevrouw N. Haarsma, Wethouder Wonen & Leefbaarheid
 • Namens De Bewonersraad : De heer F.J.H.E van den Broek, Algemeen directeur
 • Namens Huurdersvereniging Franeker:  De heer M. Duyzer, Voorzitter
 • Namens Accolade: Mevrouw J. Hartholt, Directeur – bestuurder
 • Namens Wonen Noordwest Friesland : De heer M.C.G.M Hagenaars, Directeur – bestuurder

Foto’s Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!