Present Noordwest Friesland bestaat vijf jaar!

0

2021 is het jubileumjaar voor Present Noordwest Friesland. Vijf jaar geleden werd door het toenmalige bestuur de handtekeningen gezet om de stichting op te richten. Onze missie en visie zijn onveranderd gebleven: een brug slaan tussen mensen die iets hebben te bieden en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Zo zetten we een in Noordwest Friesland een beweging in gang waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te zien.

We zijn gestart met één coördinator en een vijfkoppig bestuur en inmiddels is onze stichting gegroeid naar een organisatie met vijf medewerkers in het operationele team, het bestuur bestaat momenteel uit drie personen. Daarnaast zijn er nog vijf groepenbegeleiders en is er een grote pool flex-medewerkers.

De kern van ons werk bestaat uit praktische hulp bieden aan mensen zonder netwerk, zonder gezondheid en zonder geld. De hulpvragen komen bij ons binnen door de samenwerking met diverse organisaties uit het sociaal domein, waaronder de gebiedsteams. Vaak spelen er meerdere problemen en is de praktische hulp die wij bieden een ommekeer in een hulpverleningsproces. Waarbij een gezin, echtpaar of alleenstaande een impuls krijgt om het leven weer op orde te krijgen.

Het unieke van vrijwilligerswerk bij Present is dat we werken vanuit het aanbod van de groep. Veel verschillende groepen kunnen zich aanmelden en inzetten. Vrienden, jongeren, gezinnen, families, collega’s, scholen, overheidsinstellingen, bankmedewerkers, verenigingen, bedrijven, serviceclubs, scouting, jeugdgroepen of sportteam, elke groep die een keer tijd wil geven kan zich inzetten via Present.

De afgelopen jaren zijn er verschillende sterke concepten ontwikkeld onder de vlag van Present.

Voor bedrijven is er de mogelijkheid om via Present het Maatschappelijk Betrokken Ondernemen vorm te geven. Naast een eenmalige inzet, kan er ook een partnerschap gestart worden, waarbij een bedrijf meer impact kan hebben in de lokale samenleving.

Scholen kunnen Present zijn en zodoende invulling geven aan het thema burgerschap: betrokkenheid bij de participatiesamenleving en verbinden aan kwetsbare groepen.

Bij Jong Present volgen jongeren een traineeship, dat aangeboden wordt in het kader van Maatschappelijke Diensttijd. Bij Jong Present ontmoet je de ander, ontwikkel je jezelf en ontdek je de maatschappij.

Samen Ouder worden gaat over dat je actief blijft deelnemen aan de samenleving. Door vrijwillige inzet in verbinding blijft met de mensen om je heen, met je directe omgeving en met de samenleving als geheel.

Sociaal tuinieren is een nieuw concept, waarbij tuinen van ouderen en kwetsbare bewoners opgeknapt en duurzaam beplant worden. Deze mensen zijn zelf niet in staat hun tuin bij te houden en verkeren vaak in een sociaal isolement. Na de opknapbeurt worden individuele vrijwilligers gezocht die de tuinen regelmatig bijhouden, zodat de tuin goed onderhouden blijft en waardoor de eenzaamheid waar de betroffen mensen vaak onder lijden structureel doorbroken wordt.

Verder zijn er diverse andere sociale projecten zoals: kerstengelen, pakketenacties, bloemenacties, kaartenacties, challenges  voor gezinnen en jongeren. Een mooi voorbeeld is de Winterwandelchallenge, waarbij gezinnen uitgedaagd worden om verschillende activiteiten te doen, waarmee het omzien naar elkaar wordt gestimuleerd.

Hoe willen we de komende jaren verder Present zijn? We willen uiteraard meer mensen in de samenleving in beweging brengen, zodat omzien naar elkaar vanzelfsprekend wordt.

Ons bestaande bestuur kan nog versterkt worden met mensen die willen meebouwen aan onze groeiende organisatie, ondersteuning biedt aan het team en maatschappelijke betrokkenheid hoog in het vaandel hebben. Is dit uw kracht en onderschrijft u de waarden van Present, neem dan contact op met ons.

Op dit moment kunnen we ons lustrum niet groot(s) vieren. Het komend jaar zullen we ons bezinnen op mogelijkheden om ons jubileum feestelijk te presenteren.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!