Positief begrotingsresultaat 2018 gemeente Waadhoeke

0

“De nieuwe gemeente Waadhoeke gaat van start met een begrotingsoverschot van bijna €1,2 miljoen. Dat betekent dat er voor de nieuwe gemeenteraad ruimte is voor het maken van nieuw beleid.

De totale belastingopbrengst is voor Waadhoeke ongeveer gelijk aan wat er in 2017 door de huidige gemeenten werd geïnd. Voor individuele inwoners of bedrijven kunnen er natuurlijk wel verschillen ontstaan ten opzichte van de oude situatie. Met name inwoners en bedrijven van de vier dorpen van Littenseradiel die bij Waadhoeke komen gaan wat meer betalen.

Het sportbeleid van Het Bildt, Menameradiel, Littenseradiel en Franekeradeel is een lappendeken van regelingen. In Waadhoeke zal er uiteindelijk één beleid moeten komen dat voor het hele gebied gaat gelden. Een hele puzzel. De eerste stap gaat nu al gezet worden door de vrijstelling van OZB en rioolheffing voor sportaccommodaties te laten vervallen. In het komende jaar worden alle sportverenigingen die hierdoor meer moeten gaan betalen hiervoor volledig gecompenseerd.

Het nieuwe sportbeleid zal in 2018 in samenspraak met de verenigingen worden opgesteld. Uiteindelijk zal de nieuwe gemeenteraad daar dan een besluit over gaan nemen.”

error: Bericht Beveiligd!