Pearke Keatsen Hitzum groot succes

0

Op zaterdag 30 juni werd er in Hitzum weer het pearke keasten georganiseerd.

De opgave voor deze partij was grandioos te noemen!

Er werd gespeeld in 2 velden en de deelnemers hadden alle tijd om even wat te eten en te drinken. De weergoden waren ons weer uitstekend gezind!

Ook de prijzen welke door Slagerij Walburg uit Tzum beschikbaar waren gesteld vielen uitstekend en werden hier en daar al lekker genuttigd na de prijs uitreiking.

Na een lange kaatsdag kwamen de volgende parturen als winnaar uit de bus:

Eerste prijs:

Tabe Zijlstra en Anke Zijlstra

Tweede prijs:

Johan Buwalda en Margreet Kuipers

Derde prijs:

Erik Kleine Rammelkamp en Janne Manderfeld

Melvin Ras en Anja Junior

Eerste prijs Herkansingsronde:

Sieberen Plat en Marijke Zijlstra

Tweede prijs herkansingsronde:

Rienk Pasma en Kayla Grijpma

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!