PC zoekt foto van allereerste koning

De PC, organisator van de grootste kaatswedstrijd van het jaar, is op zoek naar een foto van de allereerste koning van de partij. Tijdens de vernieuwing van de website www.pc-franeker.nl ontdekten de bouwers, dat er van bijna alle koningen een foto beschikbaar is. Alleen de afbeelding van Auke Miedema ontbreekt.

Auke Miedema deed tussen 1863 en 1894 liefst zesentwintig keer mee aan de PC en won de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar acht maal. Vier keer werd hij tweede. Indrukwekkende cijfers, die hem de vijfde plaats in het PC-klassement aller tijden oplevert. Een andere prestatie, zes PC-overwinningen op rij, is tot op de dag van vandaag niet geëvenaard. Dat Miedema slechts één keer de koningstitel in de wacht sleepte, heeft te maken met het feit dat de koningsbal pas in 1883 voor de eerste keer werd uitgereikt. Miedema kreeg naast de koningsbal een zilveren medaille, terwijl de andere winnaars (Klaas Willem Boorsma en Sjirk de Wal) het met een bronzen exemplaar moesten doen.

Auke Miedema werd op 25 juni 1845 in het buurtschap Kie onder Franeker geboren. Hij overleed op 6 september 1898, nog maar 53 jaar oud, aan een leverkwaal. Miedema werkte als meesterknecht op een baksteen- en dakpannenfabriek en woonde onder meer in Berltsum en op Kingmatille onder Zweins.

Eerder dit jaar kwam dankzij speurwerk van Theo Kuipers een tot dan toe onbekende foto van de eerste voorzitter van de PC (Bote Gosses Bruinsma uit Tzum) voor het licht. Mede om die reden vind de Permanente Commissie, dat een foto van de allereerste koning niet in de collectie mag ontbreken. Mensen die over een foto van Auke Miedema beschikken, of een idee hebben waar zich een dergelijke foto kan bevinden, kunnen zich bij de commissie melden.

De volledige biografie van Auke Miedema staat op www.pc-franeker.nl.

Foto’s en eventueel aanvullende informatie kunnen gemaild worden naar: info@pc-franeker.nl

Op die website is inmiddels ook de kaartverkoop voor de PC op 29 juli 2015 in volle gang. Die voorverkoop verloopt voorspoedig. Naar schatting is twee derde van het totaal aantal zitplaatsen verkocht.

70- © Eddie en Patrick Spoelstra voor FranekerActueel.nl

error: Bericht Beveiligd!