Openbare loting werkgroep gemeentepark op 3 september

0

Op maandag 3 september zal wethouder Jan Dijkstra 10 namen trekken tijdens een openbare
loting. Deze mensen vormen, samen met 2 leden van actiecomité Dreeslaantje, de werkgroep voor
het nieuwe gemeentepark.

Geïnteresseerden zijn van harte welkom om bij deze loting aanwezig te zijn. De loting vindt plaats om 16.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De gemeente stelt een werkgroep samen om een nieuw plan te maken voor het park rond het gemeentehuis. Er ontstond eerder dit jaar commotie door het oorspronkelijke plan; vooral de voorgenomen kap van bomen aan het Dreeslaantje stuitte op weerstand.

De gemeente wil nu dat de werkgroep een nieuw plan maakt, dat op steun van de inwoners kan rekenen. Vast staat dat het Dreeslaantje blijft bestaan, zoals ook in het oorspronkelijke plan de bedoeling was. Voor wat betreft
de begroeiing eromheen start de werkgroep met een blanco vel.

Samenstelling werkgroep

Naast de 2 leden van het actiecomité, komen er 2 omwonenden in de werkgroep, 4 inwoners van Franeker en 4 inwoners uit de rest van Waadhoeke. De leden van de werkgroep worden begeleid door onder andere landschapsarchitect Els van der Laan en gemeentelijk groenspecialist Jan van Buiten.

Geïnteresseerden kunnen zich nog aanmelden tot 31 augustus via communicatie@waadhoeke.nl.

22 aanmeldingen

Er hebben zich op dit moment 22 geïnteresseerden aangemeld voor de werkgroep. Iedereen die zich voor de werkgroep heeft aangemeld, heeft een bevestiging gekregen waarin vermeld staat in welke groep zij ingedeeld zijn: omwonende, inwoner van Franeker of inwoner van de rest van Waadhoeke.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!