Open Maaltijd krijgt een nieuwe vorm

0

De Open Maaltijd in Franeker bestaat inmiddels negen jaar. Het zijn maaltijden waarbij iedereen voor een kleine bijdrage kan mee-eten. Nu er in Nederland een virus rondwaart, is de Open Maaltijd tijdelijk gestopt. De organisatie, die bestaat uit vrijwilligers, denkt na over een nieuwe vorm.

De Open Maaltijd voorziet in een behoefte. Toen de maaltijden begonnen waren er twaalf deelnemers, maar al snel kwamen er 25 of zelfs 30 gasten. In de week van de eenzaamheid, nog voor corona, was er een maaltijd in de Martinikerk. Daar bleek dat er in Franeker behoefte is aan meer. Nu alles stil ligt, neemt de organisatie de tijd om na te denken over hoe ze dat kunnen realiseren.

Voor nu stopt de organisatie met de Open Maaltijd in de vorm van voor corona. Ze zijn op zoek naar een grotere ruimte en denken na over een andere opzet van de maaltijden. Ze zijn blij met wat ze hebben kunnen doen en met alle sponsoren die geholpen hebben.

De mensen achter de Open Maaltijd zijn dankbaar voor alle hulp en ondersteuning in de afgelopen jaren. Ze hopen dat als ze opnieuw starten, ze weer een beroep op sponsors en vrijwilligers mogen doen. Voor de gasten was er een afsluitende maaltijd in de tuin van De Skûle, waar iedereen de anderhalve meter in acht kon nemen.

De gebruikte foto is puur ter illustratie.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!