Ontwikkeling wonen en werken locatie Dronrijp-West gestart

0

Na jaren van voorbereiding en procedures is de Akkerman Investgroup inmiddels gestart met de verkoop van een 20-tal bouwkavels in het bouwplan Dronrijp-West. Over circa vier tot zes weken wordt gestart met de ontwikkeling en het bouwrijp maken van de kavels.

In dit plangebied met de bestemming wonen én werken is het wonen bij het bedrijfspand toegestaan. Een aantal van de kavels is direct gelegen is aan een aftakking het Van Harinxmakanaal.

franekeractueel.nl