Online-les biedt naast ‘de klas’ wel mogelijkheden

Ook al zijn de online-lessen nog zo goed geregeld, docenten en leerlingen van RSG Simon Vestdijk Franeker zijn blij dat ze weer naar school kunnen. Toch heeft deze periode ook aangetoond dat online lesgeven iets kan toevoegen, al zal het nooit in de plaats komen van les op school, stelt directeur Sydo de Jong met klem.

Wiskundedocent Bart van Kalsbeek weet nog goed hoe de leerlingen op 14 december met luid gejuich reageerden toen hij meedeelde dat ze de volgende dag niet naar school hoefden maar weer online les kregen. ,,En nu zeggen diezelfde leerlingen dat ze eigenlijk weer graag naar school wilden.’’

Wendy van der Veen (17) en Nikki de Jong (16), beiden vierdejaars uit Ried, hebben nu weer les op school maar kregen vorig jaar online les. Wendy: ,,Ik vond het moeilijk en heb ook een achterstand opgelopen. Gelukkig sta ik er nu beter voor en zie ik het examen met vertrouwen tegemoet. Thuis is veel meer afleiding: je ouders komen thuis, je maakt iets te eten of je droomt even weg. Dan mis je stukjes…’’

Nikki moest geregeld de verleiding weerstaan om niet iets leuks met vrienden te gaan doen. ,,Ik moest dan nog huiswerk maken. Het lukte, maar was wel moeilijk.’’ Miloeska Treffers (14) uit Harlingen, derdejaars, zegt ronduit school erg te hebben gemist en had moeite de motivatie te vinden om na de lessen nog aan het huiswerk te beginnen. ,,Het werd steeds zwaarder.’’

Bart van Kalsbeek herkent de verhalen. Op RSG Simon Vestdijk in Franeker zijn alle lessen tijdens de online-periode teruggebracht van 45 tot tot 25 minuten. Volgens Van Kalsbeek voldoende om de lesstof over te brengen, maar het online-contact met de leerling is te mager. ,,Op school zie je meteen als leerlingen de klas in komen, hoe ze in hun vel zitten. Daar speel je op in. Gelukkig is dit een kleine school en kan ik mijn zorg over een leerling onder de koffie even delen met collega’s. Als het anderen ook is opgevallen, komen de coach en mentor meteen in actie.’’

Waar Van Kalsbeek en De Jong zich vooral zorgen om maken, is de sociaal-emotionele ontwikkeling van de leerlingen. Op school leren ze omgaan met elkaar, andere culturen kennen, normen en waarden ontwikkelen. De Jong: ,,De school heeft ook een belangrijke opvoedkundige taak in de ontwikkeling van de leerlingen. Die valt weg bij alleen online-onderwijs.’’

Beiden zien zeker vooral praktische mogelijkheden in online-onderwijs en ook dat daarin grote stappen zijn gezet. Zo is de school flexibeler geworden. Als kinderen – bijvoorbeeld door ijzel – niet op school kunnen komen, zijn de online-lessen zo geregeld. Ook als kinderen behoefte hebben aan extra uitleg, is een ‘privé-bijlesje’ eenvoudig te organiseren. RSG Simon Vestdijk heeft ook een online-toets programma versneld geïntroduceerd waarmee eenvoudiger en beter kan worden getoetst.

En online-les kan ook bijdragen aan het proces van taakgericht naar doelgericht onderwijs op RSG Simon Vestdijk. Daarbij wordt de leerling met hulp van zijn coach, zo veel mogelijk verantwoordelijk gemaakt voor zijn eigen succes.
,,Een andere bijvangst van online lesgeven is dat we komend schooljaar bijvoorbeeld ook Chinees of Spaans kunnen aanbieden. De docent zit in Eindhoven, een groepje leerlingen hier in Franeker, in Harlingen of Leeuwarden.’’
Online-les zal nooit de les in de klas kunnen vervangen: Van Kalsbeek: ,,Ik heb ze het liefst allemaal in de klas.’’

bij de foto:

Aan een klein groepje extra uitleg geven over een onderwerp. Wiskundedocent Bart van Kalsbeek heeft ervaren dat dat online gemakkelijker is te regelen dan leerlingen ervoor naar school laten komen. Foto RSG Simon Vestdijk

error: Bericht Beveiligd!