Online College 1 juli: Van Universiteit naar Academie van Franeker

0

Academie van Franeker

Online College 1 juli: rondetafelgesprek

Als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus zijn er tot nader bericht geen colleges van de Academie van Franeker te volgen in de Botniastins te Franeker. De Academie van Franeker geeft daarom een serie online colleges.

Op woensdag 1 juli a.s. wordt er als online-college een rondetafelgesprek gevoerd over “Van Universiteit naar Academie van Franeker”.

In dit elfde online college wordt de geschiedenis van de Universiteit alsmede de recente ontwikkelingen van de Academie van Franeker toegelicht. Hiermee krijgt u inzicht in de actuele stand van zaken van de in 2018 opgerichte Academie en haar ambities in navolging van de 1585 opgerichte universiteit.

Gespreksleider is drs. Jesse Pietersma, historicus en pedel van de Academie van Franeker

Aan de ronde tafel hebben zitting:

Drs. Manon Borst, directeur van Museum Martena te Franeker; bestuurslid ‘’Letter & Geest” van de Academie van Franeker. Zij zal in het gesprek de historie van de Franeker Universiteit toelichten.

Drs. Eduard van Zuijlen, burgemeester van de gemeente Enkhuizen; voorzitter van de Academie van Franeker. Van Zuijlen gaat tijdens het rondetafelgesprek nader in op de oprichting en het doel van de huidige Academie van Franeker.

Onno de Vegt, biochemicus, vrijwilliger bij het domein ‘’Natuur & Techniek” van de Academie van Franeker. De Vegt zal tijdens het college ingaan op de wetenschappelijke programma’s van de Academie van Franeker, met name het programma ‘’Verzilting’’.

Dit college, via het YouTube kanaal van de Academie van Franeker, is ook nu weer live te volgen. Namelijk op woensdag 1 juli 2020 om 20:30 uur. Tevens heeft u dan de gelegenheid om via WhatsApp vragen te stellen. Belangstellenden zijn van harte uitgenodigd dit online colleges live te volgen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!