Onderzoek naar alternatieve bouw en financiering voor nieuwbouw Kabas en AMS

0

De gemeenteraad heeft donderdag 25 november besloten een alternatieve vorm van bouwen en financiering te onderzoeken voor de nieuwbouw van basisschool de Kabas en middelbare school AMS. De nieuwe gebouwen worden geen eigendom van de gemeente, maar van Stichting Maatschappelijk Vastgoed die ze bouwt en daarna verhuurt. Deze stichting heeft nu de opdracht gekregen de plannen uit te werken. Daarna neemt de gemeenteraad een go of no go-besluit.

Vervangende huisvesting nodig

Uit het Integraal Huisvestingsplan voor onderwijs, wat vorig jaar werd vastgesteld, bleek dat er voor basisschool De Kabas en middelbare school de AMS vervangende nieuwbouw nodig is. Voor de AMS geldt dat voor een gedeelte van de school; voor de Kabas is volledige nieuwbouw nodig. Binnen de gemeentelijke begroting was daar echter geen budget voor. Daarom is naar alternatieve financiering gezocht.

Alternatieve realisatie en financiering

In deze vorm wordt niet de gemeente eigenaar van de schoolgebouwen, maar Stichting Maatschappelijk Vastgoed. Zij bouwt de scholen, uiteraard met inbreng van de gemeente en schoolbestuur en verhuurt ze daarna aan de schoolbesturen. Dat betekent dat ook het onderhoud van het gebouw en de technische installaties voor rekening van de stichting komen. De stichting kan de bouw tegen een lagere rente financieren bij onder andere de BNG.

Go no go

Stichting Maatschappelijk Vastgoed heeft nu de opdracht om te onderzoeken wat de financiële en juridische gevolgen zijn van deze vorm van bouwen voor de AMS en De Kabas. Er worden onder andere een ontwikkelingsplan, een kostenraming en een samenwerkingsovereenkomst opgesteld. Op basis van de resultaten van het onderzoek neemt de gemeente een go no go-besluit voor deze alternatieve vorm voor de realisatie van de AMS en De Kabas.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!