Nieuwe fusiegemeente is Waadhoeke

0

Waadhoeke is de naam van de nieuw te vormen gemeente . Dit is woensdagavond bekend gemaakt in het gemeentehuis in Sint Annaparochie. Alle inwoners van de nieuw te vormen gemeente, Menameradiel, Het Bildt en Franekeradeel en 4 dorpen van de gemeente Littensradiel komen dus te wonen in de gemeente Waadhoeke. Een naam die in de wandelgangen in Franeker absoluut niet populair leek. Uiteindelijk is het dus wel Waadhoeke geworden met 61 % van de stemmen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!