Nieuwe afvalbakken voor binnenstad Franeker

0

Een verzorgde binnenstad is belangrijk

Gemeente Waadhoeke plaatst nieuwe afvalbakken in de binnenstad van Franeker. Dit wordt gedaan om het straatbeeld aantrekkelijk en verzorgd er uit te laten zien. Op maandag 21 oktober om 9.00 uur wordt de eerste afvalbak geplaatst door wethouder Caroline de Pee in de Sint Martinisteeg. Het is een symbolische aftrap voor de plannen om een schoon, duurzaam en veilig stadscentrum te realiseren.

Plaatsing van de afvalbakken en containers

De plaatsing van de nieuwe afvalbakken is het begin van vele acties om de aanwezige voorzieningen voor afval in de binnenstad van Franeker aantrekkelijker te maken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. Tijdens deze eerste actie worden met ingang van deze maand verschillende soorten nieuwe afvalbakken geplaatst. Het gaat om ondergrondse afvalcontainers en zwerfafvalbakken.

De bakken worden op de volgende plekken geplaatst

  • 4 op het parkeerterrein Sjaardemastraat: twee nieuwe zwerfafvalbakken ter vervanging en twee nieuwe ondergrondse containers voor verpakkingsglas en textiel  
  • 4 bij Ockingahiem: vier nieuwe zwerfafvalbakken ter vervanging
  • 2 op het Noorderbolwerk: twee nieuwe zwerfafvalbakken ter vervanging
  • 1 op de Zuiderkade: één nieuwe zwerfafvalbak  ter vervanging
  • 1 in de Sint Martinisteeg: één nieuwe zwerfafvalbak
  • 2 aan het Sint Martiniplantsoen: twee nieuwe ondergrondse containers voor bedrijfsafvalstoffen

Een aantrekkelijke binnenstad helpt

Een aantrekkelijke binnenstad helpt om Waadhoeke in positie te krijgen en krachtig te zijn in de regio om op die manier een positieve uitwerking te realiseren voor heel Waadhoeke en Noordwest Fryslân. Om dit te bewerkstelligen is onder andere een goed functionerend en een aantrekkelijke binnenstad belangrijk. De gemeente en het bedrijfsleven willen meer bezoekers, bedrijven en bewoners aan zich binden. Hierdoor ontstaat meer werkgelegenheid, is er meer te besteden voor de inwoners en zijn voorzieningen in Franeker beter in stand te houden.

franekeractueel.nl