Nieuwbouw 37 sociale huurwoningen bouwen in Franeker

0

Gemeente Waadhoeke en woningcorporatie Accolade gaan circa 37 sociale huurwoningen bouwen op de voormalige scholenlocaties aan de Maarten Oostwoudstraat en de Noorderbleek. De stedenbouwkundige opzet is woensdag 15 mei gepresenteerd aan omwonenden tijdens een inloopbijeenkomst.

Stedenbouwkundige opzet bekijken

De gemeente maakte samen met Accolade een stedenbouwkundige opzet voor beide locaties. Ook de huurdersvereniging Franeker is akkoord met de opzet. Direct omwonenden zijn per brief uitgenodigd voor de inloopbijeenkomst in De Stiselpot. Zij konden de stedenbouwkundige schetsontwerpen bekijken, hierover vragen stellen en voorstellen doen.

Energiezuinige woningen

De geplande woningen zijn bedoeld voor kleine huishoudens en hebben twee slaapkamers. De woningen worden zeer energiezuinig en gasloos.

Planning

De procedures worden zo spoedig mogelijk voorbereid. Als de benodigde vergunningen afgegeven zijn, start Accolade met de bouwvoorbereiding. De verwachting is dat de woningen in 2021 opgeleverd worden.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!