Nieuw marktbeleid gemeente Waadhoeke

0

Het marktbeleid van de voormalige gemeenten is samengevoegd tot één beleid voor Waadhoeke. De regels voor het verkrijgen van een standplaats op een weekmarkt zijn hierin geregeld. “Belangrijk voor het maken van dit beleid is de input die we gekregen hebben van de huidige marktondernemers. Hun adviezen zijn belangrijk, zij zijn ervaringsdeskundig”, geeft wethouder Caroline de Pee aan. Er is maar een beperkt aantal plaatsen beschikbaar, dus het is belangrijk de standplaatsen op een eerlijke en goede manier te verdelen.

Vrije plek

Als er een plek vrijkomt op de markt, kan iedereen meedingen naar deze plek. Zijn er meerdere ondernemers die belangstelling hebben dan wordt er geloot.  Tot 2021 worden eerst nog de gegadigden die op de – huidige – wachtlijst staan gevraagd of ze belangstelling hebben. Om een zo breed mogelijk assortiment te bieden op de markt, wordt ook naar de branche gekeken.

Huidige ondernemers

De huidige marktondernemers houden gewoon hun vergunning. Ook blijven er mogelijkheden om deze vergunning over te laten gaan naar partner of kinderen.

De nieuwe vergunningen wordt afgegeven voor een periode van 11 jaar, waarbij het eerste jaar een proefperiode is.

Weekmarkten

De gemeente moet binnen 2 jaar na de herindeling alle oude regelingen gelijk trekken. Deze nieuwe zogeheten marktverordening is alleen van toepassing op weekmarkten en geldt niet voor losse standplaatsen, braderieën of jaarmarkten. Bij het actualiseren van de verordening is ook rekening gehouden met ontwikkelingen vanuit (Europese) wet- en regelgeving.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!