Nieuw logo Waadhoeke staat voor verbinding en samenwerken

0

Met ingang van 1 januari 2018 gaan de gemeenten Franekeradeel, Menameradiel, het Bildt, en 4 dorpen van Littenseradiel op in de nieuwe gemeente Waadhoeke. Vanaf september zal de communicatie vanuit Waadhoeke in oprichting vergezeld gaan van het nieuwe logo.

Filosofie van het logo

De nieuwe gemeente wil dichtbij zijn. Want een grotere gemeente betekent niet automatisch minder persoonlijk. Iedere kern telt mee.  Alle kernen met zijn eigen gewoonten en inwoners maken Waadhoeke tot wat zij is. Dus is het belangrijk dat de kernen voorop staan. In dit nieuwe logo gaat het om kernen, de verbinding en de eigenheid van alle kernen binnen Waadhoeke.

Ontstaan van het logo

Het nieuwe logo is ontstaan vanuit de gedachte dat in Waadhoeke één stad en 40 dorpen/kernen samen één nieuwe gemeente worden. De stad en dorpen met hun inwoners zullen gezamenlijk vorm geven aan de nieuwe gemeente. Op een grit zijn alle kernen geplaatst en gecomprimeerd. Daardoor ontstond het contour van een letter W van Waadhoeke. In de W zie je de kernen terug.

 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!