Nieuw: Huiswerkbegeleiding en bijles in Franeker

0

Nieuw instituut voor huiswerkbegeleiding en bijles in Franeker – door bevoegde docenten

Studio33 aan de Burg. Juckemastraat 33 in Franeker opent met ingang van 1 november haar deuren voor leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs zowel als voor studenten en volwassenen. Op afspraak is de studio iedere werkdag geopend. Ook kan Studio33 per dagdeel gehuurd worden voor vergaderingen of workshops.

Iedereen die ondersteuning nodig heeft bij het leerproces is welkom. Leren plannen, toezicht op met maken en leren van huiswerk, bijles voor vakken die iemand moeilijk vindt, alles is mogelijk. Is er sprake van leerachterstanden, is er angst om te blijven zitten of te zakken voor het examen? Zijn er speciale onderwijs ondersteuningsbehoeften? Studio33 kan helpen.

Leerlingen met een hoge prikkelgevoeligheid kunnen gebruikmaken van de speciale prikkelarme ruimte.

Uit onderzoek door de overheid (www.oudersonderwijs.nl/nieuws/ouders-besteden-meer-geld-aan-bijles) blijkt dat ruim 250.000 leerlingen uit het voorgezet onderwijs gebruik maken van ondersteuningsvoorzieningen buiten school. Er wordt namelijk veel gevraagd van leerlingen en studenten. Vertraging en achterstanden kunnen erg belemmerend en frustrerend werken. Bovendien hebben veel ouders niet de tijd, gelegenheid of de juiste kennis om hun kinderen te kunnen helpen bij het schoolwerk. Daarnaast kunnen vertraging en achterstanden leiden tot faalangst.

De onderstaande tabel laat zien dat de inzet van bijles en huiswerkbegeleiding vaak gebruikt wordt door leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

Tabel 2.2 Deelname vo-leerlingen aan betaalde ondersteuning naar leerniveau en leerjaar, 2016-2017 

Betaalde bijles 1 2 3 4 5 6
vmbo 6% 6% 12% 7%
havo 11% 16% 21% 23% 25%
vwo 5% 12% 13% 18% 22% 15%
Betaalde huiswerkbegeleiding 1 2 3 4 5 6
vmbo 6% 6% 10% 8%
havo 12% 14% 12% 8% 15%
vwo 7% 9% 9% 11% 6% 5%
Betaalde examentraining examenjaar
vmbo 9%
havo 33%
vwo 34%

Bron: licht-op-schaduwonderwijs.pdf

Scholen zijn vaak zelf zeer actief in het begeleiden van leerlingen bij huiswerk en het ondersteunen met extra uitleg. Toch blijkt uit bovengenoemd onderzoek dat er veel leerlingen zijn die niet zonder tijdelijke hulp of bijles van een externe partij tot optimale prestaties kunnen komen. De klassengrootte speelt hierbij een rol, evenals de werkdruk van docenten, waardoor sommige leerlingen behoefte hebben aan meer persoonlijke aandacht en uitleg.

Studio33 is telefonisch te bereiken via: 06-2706 8885 en heeft een eigen website: studio33franeker.nl

Op Facebook: studio33franeker

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!