Nieuw fietspad langs Tsjummearumer Feart

0

Kinderen van basisscholen de Schalmei, de Oanset en de M.J. Tamsmaskoalle openden op 12 juli feestelijk het nieuwe fietspad langs de Tsjummearumer Feart. Samen met gedeputeerde Johannes Kramer, wethouder Caroline de Pee van Waadhoeke en de bestuurscommissie Franekeradeel-Harlingen fietsten ze al luid bellend onder de openingsboog door. Ook stemden de kinderen op een nieuwe naam voor het fietspad: Trijemolepaad.

Fietsverbinding langs de vaart

Het nieuwe fietspad verbindt Tsjummearum vanaf de Bethaniëleane met de dorpen Boer en Ried. In 2016 is de provinciale brug al vernieuwd. De brug is nu hoog genoeg, zodat boten er goed onderdoor kunnen. Ook kwamen er natuurvriendelijke oevers in de Tsjummearumer Feart. In dit water groeien riet en waterplanten; een fijne plek voor kleine visjes en waterdieren.

Inzaaien voor bijen en insecten

Kinderen van de drie basisscholen hielpen een handje met het inzaaien van de bermen langs het fietspad. Wanneer de bloemen straks uitkomen, trekken ze bijen, insecten en vlinders aan. Om de diertjes vast te lokken knutselden de kinderen prachtige bloemen en insecten voor de openingsboog.

Maatregelen voor bodemdaling, klimaatverandering en leefbaarheid

Het nieuwe fietspad is onderdeel van gebiedsontwikkeling Franekeradeel-Harlingen. Een project waar maatregelen tegen de gevolgen van bodemdaling en klimaatverandering centraal staan. Daarnaast is er ruimte voor natuur, recreatie, cultuurhistorie, en zijn enkele dorpen opgeknapt onder de noemer ‘maatschappelijke plus’. Ook dit fietspad valt onder die ‘maatschappelijke plus’. Meer informatie over het project staat op www.gofraha.frl.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!