Nieuw boek over gevelstenen in Franeker

0

Op zaterdag 6 juni zal oud-onderwijzer Piet Postma het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek “Gevelstenen in Franeker, een keihard bewijs van een rijk verleden” aanbieden aan de voorzitter van het Historisch Centrum Franeker, Arjo Hillebrand.

In de stad Franeker zijn tot op de dag van vandaag veel gevelstenen uit het verleden bewaard gebleven. Wandelend door de binnenstad kun je soms de ene na de andere prachtige ontdekking doen. Vondsten die jou, als je er wat nader onderzoek naar doet, meer kunnen vertellen over de rijke geschiedenis van deze stad. Het boek bevat een overzicht in woord en beeld van vele gevelstenen in Franeker van vroeger tot nu. Daar kunnen overigens ook enkele borden en beelden tussen zitten. Voor het gemak is gekozen voor een alfabetische volgorde op straatnaam en huisnummer.

Het gebruik van gevelstenen is een typisch Nederlands verschijnsel, dat is ontstaan uit de internationaal gangbare gewoonte om met tekens en uithangborden aan te geven wie in een bepaald huis woonde en wat zijn beroep was. Vooral van de 16e tot de 18e eeuw, de tijd met vele handels- en ambachtslieden en de sterke machtsposities van de gilden in de steden, werden gevelstenen gebruikt om het ene huis te onderscheiden van het andere, omdat veel mensen toen nog niet konden lezen en schrijven. Huisnummering bestond nog niet, maar door een uithangbord of een adreskaart in steen wist men precies waar je moest zijn. Naast veel woordgrapjes en jaartallen werden de stenen vaak gebruikt om iets van de welstand en pracht en praal van de bewoner(s) van het pand weer te geven

Het boek is uitgegeven op A4-formaat, telt 48 pagina’s, is rijk geïllustreerd met zo’n 160 historische afbeeldingen plus beschrijvingen en zowel omslag als binnenwerk worden in fullcolour afgedrukt.

Belangstellenden kunnen een exemplaar bestellen door middel van het overmaken van € 17,50 (plus eventuele portokosten) naar IBAN ‘NL12 RABO 0320 4372 O5’, ten name van P. Postma te Franeker, onder vermelding van “Boek Gevelstenen Franeker”. Bij toezending per post komt er voor 1 exemplaar  € 4,00 bij voor verzendkosten. Voor wie boeken bestelt vóór 15 mei 2020 is de prijs € 15,00 per exemplaar. Alle bestelde/betaalde boeken liggen klaar om opgehaald te worden op zaterdagmiddag 6 juni aanstaande, van 14.00-17.00 uur, in de stadhuisruimte van het Historisch Centrum Franeker (ingang ’t Noord).

Nadere informatie over het boek is te verkrijgen bij samensteller Piet Postma, telefoon: 06-49602795 (ppostma53@gmail.com).

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!