Nieuw bestuur SC Franeker officieel gemaakt.

0

Maandagavond tijdens de algemene ledenvergadering is het nieuwe bestuur van SC Franeker benoemd om per direct het stokje over te nemen van de tot dan toe zittende bestuursleden.

Aftredende bestuursleden Jan Bijlsma, Anneke Roosenburg, Ide Jan Woltman Theo Sikkema, Peter Tiemersma en Roelof van Marrum hebben gister uit monde van voorzitter Jan Bijlsma zich definitief teruggetrokken als bestuurslid van de club, hierbij heeft Roelof van Marrum aangegeven om ieder geval deze voetbaljaargang af te maken. Bart Boogaard (meisjes/vrouwen)  en Wilfred van der Zee (jeugd tm JO15) blijven aan in het nieuwe bestuur. Arjan Russchen (voorzitter), Wieger Broersma (penningmeester), Eric Elsinga (secretaris) en Simon Boersma (algemeen) vormen vanaf nu samen met de eerder genoemde heren het huidige bestuur.

Jan Bijlsma opende de vergadering met de woorden dat het aftredende bestuur in een roerige periode getracht heeft om SC Franeker zo goed als mogelijk heeft proberen te besturen en dat men blij is dat er nu na jaren duidelijkheid is gekomen wat betreft prestatiegericht voetbal binnen de club voor de senioren. In de buitengewone ALV op 4 februari is het besluit gevallen om vanaf komend seizoen om alleen op zaterdag nog prestatiegericht te gaan voetballen. De aanwezige leden maandagavond hebben goedkeuring gegeven aan het nieuwe bestuur om per direct aan de slag te gaan en Bijlsma sloot vervolgens af en wenste het nieuwe bestuur alle goeds toe om een nieuw SC Franeker op de kaart te zetten welke in een rustig vaarwater terecht kan komen. Hij gaf tenslotte het woord aan nieuwe voorzitter Arjan Russchen.

Russchen heeft als eerste de aftredende bestuursleden bedankt voor hun inzet en gaf aan het knap te vinden om in een bewogen periode de verantwoordelijkheden op hen te nemen tot aan maandagavond. Verder gaf hij aan om vanaf nu de schouders er onder te willen steken met de overige bestuursleden om SC Franeker weer te laten bloeien en ook de verantwoordelijkheden van de leden te vragen, een ieder als lid dient volgens hem mee te dragen aan een gezonde vereniging. Er zullen na zijn inschatting de komende periode gaten vallen in de organisatie welke uiteraard wel weer ingevuld dient te worden. In de komende tijd zal men hiermee bezig zijn om dit weer in te vullen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!