Nanning Scharringa benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau

0

Foto: Joachim de Ruijter

Op zaterdag 23 oktober 2021 werd de heer Nanning Scharringa (53) uit Wjelsryp benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Burgemeester Marga Waanders reikte de heer Scharringa de Koninklijke versierselen uit tijdens een kleinere editie en (uitgestelde) viering van het 30-jarig jubileum van het popfestival Lûkrock in Wjelsryp. Het festival bestond in 2020 30 jaar. Maar door de maatregelen tegen het coronavirus gingen de festiviteiten in 2020 niet door. In totaal is de datum van de viering drie keer verschoven.

De heer Scharringa krijgt de onderscheiding vanwege zijn jarenlange inzet voor het dorp Wjelsryp en in het bijzondere als drijvende kracht achter Lûkrock. In I990 begon het hedendaagse festival als een klein muzikaal gebeuren na afloop van de touwtrekwedstrijd. De heer Scharringa was betrokken bij de verdere professionalisering van het festival dat inmiddels jaarlijks zo’n 2000 bezoekers naar Wjelsryp trekt. Vooral door de inspanningen van de heer Scharringa veranderde het festival van koers toen het een aantal jaren slechter ging met het muziekfeest. De opbrengsten van het festival kwamen voortaan geheel ten goede aan het dorp. Zo kon er bij de school een zandbak worden gerealiseerd, kreeg de ijsvereniging een veegmachine en werd een nieuwe lichtinstallatie aangelegd.

Van 1993 tot 2017 was de heer Scharringa actief voor IJsbaanvereniging It Gouden Reedtsje.
Hierin vervulde hij diverse bestuursfuncties. Zo was hij voorzitter, secretaris en penningmeester.
Hij heeft meerdere projecten gerealiseerd en zorgde er altijd voor dat alles in goede staat bleef of vervangen werd. De heer Scharringa stuurde de vrijwilligers aan, leverde als eigenaar van een bouwbedrijf kosteloos materialen en deed zelf actief mee.

Vanaf 2021 is Nanning Scharringa bestuurslid van de vereniging van dorpsbelang. Binnen de vereniging van dorpsbelang is hij onder andere bezig met alle facilitaire en uitvoerende taken. Zo is de heer Scharringa bijvoorbeeld verantwoordelijk voor onderhoud en keuringen van speeltoestellen in het dorp. Hij zorgt voor de werving van vrijwilligers, levert kosteloos materialen en neemt daarnaast ook de uitvoering van de diverse projecten voor zijn eigen rekening. Hij heeft er mede voor gezorgd dat er een multifunctioneel sportterrein gerealiseerd is.

Verder is hij ook verantwoordelijk voor de realisering van het “kaatshokje” met kleedkamers, toiletten, speeltuin met toestellen en voorzieningen, hij regelt eveneens de kerstversiering in het gehele dorp.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!