Mevrouw Sjirkje Miedema-Van der Schaaf 100 jaar

0

Op zaterdag 11 mei is mevrouw Miedema-Van der Schaaf uit Franeker 100 jaar geworden. Burgemeester Waanders bezocht de jubilaris op deze feestelijke dag om namens het gemeentebestuur van Waadhoeke de felicitaties over te brengen.

Mevrouw Miedema-Van der Schaaf groeide op in Sexbierum in een gezin met drie kinderen; ze had een broer en een zus. Haar vader overleed op jonge leeftijd. Daardoor moest zij haar MULO opleiding afbreken om bij te dragen in de kosten van onderhoud van het gezin. Ze vond een betrekking bij de plaatselijke huisarts. Daar bleef zij werken tot aan haar huwelijk met Jan Miedema. Ze trouwden na een lange verlovingstijd in het laatste jaar van de Tweede Wereldoorlog.

Jan werkte op het landbouwbedrijf van zijn vader en omstreeks 1960 nam hij dit bedrijf over. Sjirkje en Jan kregen zeven kinderen: vier jongens en drie meisjes. Een druk leven: niet alleen zij zelf, maar het hele gezin hielp mee in het bedrijf. De familie is intussen flink uitgegroeid met schoonfamilie, kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zoon IJnze overleed eind 2013 en haar broer Ynze enkele weken geleden. Haar moeder overleed in 1978 en haar zuster Baukje in 1956.

Mevrouw Miedema kent veel mensen en veel mensen kennen haar. Bij verjaardagen en jaarwisselingen ontvangt ze al gauw zo’n 60 gelukwensen. Ook wordt ze nog regelmatig bezocht door bekenden uit Sexbierum. Ze kent van veel Friese gezinnen de familieverbanden en weet dan ook vaak van wie een nieuw teamlid in Saxenoord familie is. Helaas moet mevrouw Miedema gebruik maken van een rolstoel. Verder verkeert zij – zeker voor een 100-jarige – in goede gezondheid. Dat haar verstand scherp is, bewijst ze door met veel plezier en gemak lastige puzzels op te lossen.

Foto Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!