Mentorprogramma voor jong volwassenen.

0

Na het succes van vorig jaar biedt Het Jongerenwerk van De Skûle Welzijn het mentorprogramma opnieuw aan. Rode draad binnen het project is het mentorschap. Voor de deelnemers wordt een passende mentor gezocht in de regio die hen een jaar zal begeleiden bij dit traject. Deze mentor is hun vraagbaak, motivator en vertrouwenspersoon.

Daarnaast wordt d.m.v. een cursus sociale vaardigheden, weerbaarheid, financiën, werk en inzicht in de eigen situatie verbeterd.  Bij deze cursus kan de deelnemer zijn doelen inzichtelijk  maken en stappen zetten om deze te realiseren. Het programma richt zich op de jong volwassenen die een steuntje in de rug nodig hebben. Te denken valt aan vroegtijdige schoolverlaters, mensen met een beperkt sociaal netwerk, mensen die hun financiële situatie niet kunnen overzien, e.d.

Te denken valt aan het starten van een opleiding, het versterken van het sociale netwerk, zelfstandig(er) gaan wonen, het vinden van een baan of een combinatie hiervan.

Denk je dat dit programma een goede opstap zou kunnen zijn voor jou, of iemand die je kent dan kun je contact op nemen met Eric Pranger, 06 41364547 of  e.pranger@deskule.nl.