Meneer Krijn Wiersma 100 jaar

0

Op maandag 25 februari 2019 is meneer Krijn Wiersma uit Tzum 100 jaar geworden. Burgemeester Waanders bezocht de jubilaris op deze feestelijke dag om namens het gemeentebestuur van Waadhoeke de felicitaties over te brengen.

Meneer Wiersma is ‘hikke en tein’ in Achlum. Hier was hij lange tijd boer op de boerderij aan de “Slachtedijk”.  Van 8 koeien in het begin groeide Wiersma’s bedrijf naar uiteindelijk 25 koeien. Dit was mede mogelijk doordat Achlum in 1957 aangesloten werd op het stroomnet. Vanaf toen kon er elektrisch gemolken worden. Naast zijn werk als boer heeft hij zich enorm ingezet voor de maatschappij. Hij heeft vele jaren in besturen gezeten. Het Openbaar onderwijs, het Vrijzinnig Hervormde kerkje, de kaatsvereniging Hâld Moed en de Vereniging voor het gehandicapte kind Helpt Elkander. Ze konden allemaal zo’n 30 jaar op hem rekenen.

Het gezin breidde zich uit met drie kinderen namelijk Yt, Sietse en Froukje. De beide dochters en zijn vrouw Marie zijn helaas overleden. Zoon Sietse woont in Noord-Holland. Vader en zoon bellen elkaar elke dag even en op zondag krijgt hij afwisselend bezoek van zijn zoon of schoonzoon.

Sinds 2014 woont meneer Wiersma in Martenahiem in Tzum. Als het weer het toelaat loopt hij alle dagen nog een eindje buiten en leest hij de Leeuwarder Courant van A tot Z. Verder vindt hij het fijn af en toe te biljarten met een medebewoner. Zijn achterneef uit Beetsterzwaag komt ook regelmatig met hem biljarten. Hij zou ook graag willen klaverjassen in Martenahiem,  alleen zijn er volgens hem te weinig bewoners die dit met hem kunnen doen.

Foto: Joachim de Ruijter

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!