‘Memmetaal’ in Waadhoeke vooral in informele sfeer

0

Inwoners van de gemeente Waadhoeke spreken hun moedertaal het meeste in de informele sfeer. In formele situaties beginnen mensen vaak in het Nederlands omdat ‘dat zo hoort’ of uit fatsoen. Dat blijkt uit een onderzoek van vijf Pabo studenten van NHL Stenden hogeschool uit Leeuwarden in opdracht van de gemeente Waadhoeke.

De grote vraag voor de vijf Pabo studenten was: wanneer gebruiken inwoners van Waadhoeke hun moedertaal? Om hier antwoord op te krijgen hebben de studenten in de afgelopen maanden een enquête gehouden in de gemeente. Deze is ingevuld door 596 personen. Een meerderheid van 335 personen heeft het Fries als moedertaal, 130 personen Bildts, 64 personen Franekers, 57 personen Nederlands en 12 personen hebben een andere moedertaal.

Overschakelen

Een van de conclusies die de studenten trekken is dat mensen snel van taal schakelen als de gesprekspartner een andere (moeder)taal spreekt. Dit doen ze omdat de ander het anders niet verstaat of diezelfde taal niet spreekt. Veel mensen zeggen dit automatisch te doen. Ook zegt een groot aantal mensen over te schakelen omdat dat beter communiceert. Tenslotte kiezen mensen er vaak voor om over te schakelen uit fatsoen richting de ander. Wat verder opvalt is dat in groot aantal respondenten hun moedertaal gebruikt in WhatsApp.

Belied better stjoere

De gemeente is trots op de meertalige situatie en stimuleert haar inwoners ook graag om de eigen taal te spreken. Wethouder Jan Dijkstra is blij met het onderzoek van de studenten. “Dit jout ús weardefolle ynsjoch yn hoe’t it mei de memmetaal stiet yn ús gemeente. Mar leafst 80 persint fan ús ynwenners brûkt harren memmetaal by famylje, freonen en it ferieningslibben. Yn formele situaasjes sa as by de hûsarts en beljen nei ynstânsjes skeakelt in grut part fan de ynwenners oer op it Nederlânsk. En krekt dêr wolle wy mei oan de gong. It ûndersyk kinne wy dan ek goed brûke om ús taalbelied fierder rjochting te jaan.”

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!