Mathijs Westra benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau

0

Foto hierboven: De uitreiking vanmiddag door Burgemeester Marga Waanders, de foto is gemaakt door Ido Grovenstein.

Op donderdag 12 september 2019 ontving de heer Mathijs Westra (56)
uit Franeker een Koninklijke Onderscheiding. De heer Westra ontving uit handen van burgemeester Marga Waanders van de gemeente Waadhoeke de titel ‘Ridder in de Orde van Oranje Nassau’. De heer Westra ontving deze onderscheiding vooral voor zijn werkzaamheden als grondlegger van De Stadswerf te Leeuwarden. Op 12 september viert de werf haar 25-jarig bestaan.

De Stadswerf is een beschutte plek voor mensen met psychiatrische problemen. De heer Westra heeft deze plek 25 jaar geleden vanuit de GGZ opgezet. Het is een plek waar mensen aan de restauratie en bouw van boten kunnen werken. Vanuit deze locatie werken zij verder aan hun herstel. Een paar jaar terug besloot de GGZ met het project Stadswerf te stoppen.  Decorandus kwam direct in actie. Hij organiseerde een bestuur en wist de werf te redden. De heer Westra wist echter niet alleen de werf te redden en hier een eigentijdse sociale onderneming van te maken, met hulp van een fondsenwerver wist hij genoeg financiële middelen te genereren om de scheepshuizen – met hulp van de eigen mensen  in 2018 ook nog eens geheel te herbouwen. Zonder de inzet van de heer Westra was deze unieke plek verloren gegaan.

Sinds 1996 is de heer Westra ook bestuurslid en voorzitter van Kanovereniging Onder de Wadden.  Van 2005 tot 2018 was decorandus ook bestuurslid van het Koninklijk Eise Eisenga Planetarium in Franeker. Hij vervulde hier de functie van ‘alarmopvolger’.
Dat betekent dat hij 7 dagen per week, 24 uur per dag beschikbaar was om handelend op te treden wanneer er een brand-of inbraakalarm was.

Hij adviseerde ook de diverse uitrukploegen van de brandweer over brandbestrijding bij het Planetarium. Daarnaast was de heer Westra ook vele jaren actief voor de brandweer in Franeker als brandweerman.

Sinds 2005 is decorandus  ook voorzitter van IJsclub Franeker.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!