Loting 168e PC op ’t Sjûkelân *foto’s*

0

Maandagavond vond de loting plaats van de 168e PC, die woensdag aanstaande wordt verkaatst. Op  ’t Sjûkelân dit keer, mede door de geldende Coronaregels was voor deze locatie gekozen en eerlijk gezegd dat had ook wel wat. Om 18:00 uur begon voorzitter Ids Hellinga zijn toespraak en dat gebeurde op zijn eigen manier vol met humor. Na de toespraak was het aan PC lid Siemen Volberda om de kokers in de schaal te doen, te husselen en de parturen voor te stellen. Na het voorstellen mochten ze een afgesloten koker pakken, met daarin het nummer van waar ze op de lijst zouden komen. (zie hieronder)

Dit alles onder toezicht, van de scheidsrechter van aanstaande woensdag, PC-bestuur, alle 48 kaatsers, Burgemeester Marga Waanders, Wethouder Caroline de Pee, andere prominenten en pers.

Onder de lijst de foto’s

1 Johannes van der Veen
Kevin Jordi Hiemstra
Tsjerk Elsinga
2. Lieuwe van der Werff
Sip Jaap Bos
Riemer Hoekstra
3. Marten Bergsma
Dylan Drent
Hendrik Kootstra
4. André van Dellen
Jouke Bosje
Willem Heeringa
5. Tjisse Steenstra
Renze Hiemstra
Hans Wassenaar
6. Bauke Triemstra
Pieter Jan Plat
Sjoerd de Jong
7. Peter van Zuiden
Allard Hoekstra
Laas Pieter van Straten
8. Haye Jan Nicolai
Jelte Visser
Evert Pieter Tolsma
9. Steven Koster
Jorn Lars van Beem
Thomas Dijkstra
10. Paul Dijkstra
René de Haan
Gerben de Boer
11 Jelle Attema
Gabe van Popta
Pieter Jan Leijenaar
12. Auke Boomsma
Hyltje Bosma
Patrick Scheepstra
13. Gert-Anne van der Bos
Taeke Triemstra
Erwin Zijlstra
14. Youri de Groot
Hendrik Jan van der Velde
Jelte-Pieter Dijkstra
15. Remmelt Bouma
Bauke Dijkstra
Thomas van Zuiden
16. Enno Kingma
Kees van der Schoot
Menno van Zwieten
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!