Lezing over Ds Hellema

0

Op zondag 15 oktober om 11 uur is er een lezing in dorpshuis “de Singel” in Achlum over ds Hendrik Hellema en zijn zoon Doeke. De lezing wordt gegeven door Margreet Nauta en Liesbeth,  zij zijn nazaten van Ds Hellema.

Ds Hellema is de dominee die het langste in Achlum zijn ambt uitoefende: van 1826-1878. Doeke en zijn vader schreven heel veel brieven naar elkaar, waardoor er heel veel informatie over het leven en werken in Achlum bewaard zijn gebleven.

Verhalen over het grote gezin, hun fruithof en hoe Doeke zijn moeder bijna verongelukte. De dominee had in de ogen van de Achlumers veel geld, maar of dat wel zo was….

Voorafgaande aan de lezing is er een dienst over ds Hellema in de kerk van Achlum om 9.30 uur, door Ds. Margharithe Veen.

foto van ds Hendrik Hellema en zijn vrouw Magdeltje Beekhuis