Let op: Maatregelen PC 2015

0

Afsluiting binnenstad

De binnenstad van Franeker wordt woensdag 29 juli 2015 tussen 6.00 uur en 18.00 uur afgesloten voor al het gemotoriseerd verkeer. De Hertog van Saxenlaan, Vijverstraat, Hofstraat, Turfkade, Pier Wensemiusstraat, Ypeijsingel , Burgemeester Westerhuisstraat en de professor Loréstraat ter hoogte van de viaducten, zijn door middel van obstakels en hekken tussen 06.00 uur en 18.00 uur afgesloten. Het verbod om de Academiestraat in te rijden zal op woensdag 29 juli komen te vervallen.

Afsluiting Vijverstraat en Sjaardemastraat

Tijdens de opbouw en afbouw op dinsdag 28 juli en donderdag 30 juli zijn de Vijverstraat en de Sjaardemastraat van 9:00 tot 18:00 afgesloten voor verkeer. Vanaf maandag 27 juli 18:00 zijn de zuidelijke parkeerplekken aan de Voorstraat niet meer beschikbaar voor auto’s omdat standplaatshouders voor de Pre PC en de PC hun wagens hier zullen stallen.

Verkeershinder Voorstraat

Op dinsdag 28 juli en donderdag 30 juli is het inrijden van de Voorstraat vanaf de Sjaardemastraat en Vijverstraat niet mogelijk. Inrijden vanaf de Hofstraat kan wel. Verkeer kan de Voorstraat wel verlaten via de Sjaardemastraat. De Vijverstraat is helemaal afgesloten.

Hinder plein Sjaardemastraat

Het parkeerterrein naast de Poiesz wordt tijdens de PC ingericht als horecaplein. Hierdoor kan er vanaf maandagavond niet meer geparkeerd worden op het plein. Vanaf donderdag 18:00 of zoveel eerder wanneer de werkzaamheden dit toelaten, wordt het plein weer vrijgegeven.

Fietsenstalling op plein van Kleyenburgschool op 250 m van het kaatsterrein

Bezoekers van de PC kunnen hun fiets stallen op het plein van de Kleyenburg school op het Noorderbolwerk 1. Voorheen kon men fietsen stallen op het plein aan de Sjaardemastraat maar die ruimte wordt nu ingericht als horecaplein. Bij Kleyenburg is een toezichthouder aanwezig.
Om voor de hulpverlening vrije doorgang te verlenen, is het verboden om fietsen te stallen op het Westerbolwerk, tegen de gevel van de Poiesz en op het brugje naar de Ypeysingel. Alle fietsen die op woensdag 29 juli alsnog op deze plekken worden neergezet, worden uit oogpunt van veiligheid verwijderd.

Cameratoezicht

Voor de veiligheid van de bezoekers en de hulpverleningsdiensten is er tijdens de PC cameratoezicht op de openbare weg. In de binnenstad worden 4 camera’s geplaatst waarvan de beelden live worden uitgekeken.

Afsluiting Hofstraat

Om tijdens de kermis een veilige situatie te creëren op de hoek van de Breedeplaats en Voorstraat zal de Hofstraat op 29 juli na 12.00 uur door middel van paaltjes op de hoek van Nieuwehof en Heerengracht worden afgesloten. Houd hier met de bevoorrading rekening mee!

Parkeren in de bermen van de rondweg tot 02:00 ‘s nachts

Net als voorgaande jaren kan er tot 02:00 ‘s nachts geparkeerd worden op aangewezen plaatsen op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Na 02:00 geldt de wegsleepregeling. Let op: de kosten hiervan zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

Vrijgeleide

Het volledig afsluiten van de binnenstad kan voor o.a. mindervaliden, leveranciers en bewoners van de binnenstad van Franeker erg hinderlijk zijn. Om discussie bij de hekkenwacht te voorkomen werkt de gemeente met vrijgeleides. Bij de balie van het gemeentehuis zijn vrijgeleides kosteloos af te halen. Deze worden afgegeven op naam en op kenteken van de auto. Lukt afhalen niet, dan kan de vrijgeleide, mits voor 24 juli aangevraagd, ook door de gemeente worden opgestuurd. U kunt mailen naar info@franekeradeel.nl

Parkeerverbod

Voor de Tuinen en het Vliet geldt tijdens de PC een algeheel parkeerverbod, alleen aanwonenden mogen op de Tuinen en het Vliet parkeren. Fout geparkeerde auto’s blokkeren de hulpverleningsdiensten en lopen het risico te worden weggesleept. Er moet minimaal 4,5, meter doorrijruimte vrij blijven. Let op: De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto. Het is ook verboden om te parkeren op het weggetje langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat. Ook hier geldt de wegsleepregeling.

Parkeren op parkeerrein Leeuwarderweg

Het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg biedt 315 parkeerplekken maar let op: een deel daarvan is blauwe zone en bedoeld voor kort parkeren. Het is verboden om auto’s te parkeren op het Kor Bootpaed. Auto’s blokkeren daar de doorgang voor hulpverleningsdiensten ( minimaal 4,5 meter doorrijruimte vrijhouden) voor de woningen die aan het Kor Bootpaed liggen. Fout parkeerders riskeren te worden weggesleept. De kosten voor het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van de auto.

Aangepaste bus route

De bus rijdt op 28, 29 en 30 juli langs de rondweg.

Inzameling huisvuil op P.C.- dag 29 juli 2015

De routes voor de inzameling van het huishoudelijk afval, zowel binnen de bebouwde kom alsmede het buitengebied, worden normaal gereden.

Milieustraat

De milieustraat op het industrieterrein West (Morsestraat 4) is op woensdag 29 juli 2015 normaal geopend van 09.00 tot 16.30 uur.

Toiletwagens- urinoirs

Op woensdag 29 juli staan er in Franeker toiletwagens bij de Muziekschool, op het Martiniplantsoen, het Westerbolwerk, op de Voorstraat en in de Vijverstraat. Sommige toiletwagens zijn ook op dinsdagavond 28 juli al geopend voor gebruik. Op diverse plekken worden ook urinoirs geplaatst.

Afsluiting stegen

Ondanks de aanwezigheid van toiletvoorzieningen worden de Nauwesteeg, de Wijdesteeg en de Hortusstraat tijdens evenementen vaak gebruikt als openbaar toilet. Om wildplassen en overlast te voorkomen worden beiden stegen op woensdagavond 29 juli vanaf 18:00 aan de kant van de Voorstraat met hekken afgesloten voor publiek. Aan de zijde van het Noord worden linten geplaatst. De ingang van de Hortusstraat wordt vanaf de kant van de Vijverstraat afgesloten. Aan de kant van de Waagstraat zal een beveiliger toezicht houden.

Politie en beveiliging

Er is extra politie aanwezig op dinsdagavond 28 juli. Op woensdag 29 juli is de gehele dag extra politie en beveiliging aanwezig.

Bron: Gemeente Franekeradeel74- © Eddie en Patrick Spoelstra voor FranekerActueel.nl

73- © Eddie en Patrick Spoelstra voor FranekerActueel.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!