Koper voor Waddenglas in Sexbierum

0

Bij Sexbierum komt een van de meest duurzame glastuinbouwbedrijven van Nederland. Dit is de ambitie van Friss Holding b.v. (Friss), die voornemens is de Waddenglas grond te kopen. Friss heeft hierover overeenstemming bereikt met de gemeente Waadhoeke, de provincie Fryslân en RVO. De koopovereenkomst is deze week getekend. Friss is al gestart met de vergunningaanvragen en heeft tot 31 december 2020 om de financiering rond te krijgen. Uiterlijk 31 mei 2021 neemt Friss de grond over van de overheden.

Wethouder Caroline de Pee, gemeente Waadhoeke: “Dit is een mooie stap vooruit voor het project Waddenglas, zowel voor de werkgelegenheid als voor de verduurzaming en innovatie in de glastuinbouw sector”.

Veel ruimte voor innovatie en kennisdelen
Friss is een bedrijf met grote ambities rond duurzaamheid en innovatie in de tuinbouwsector. Naast het telen van producten, zal Friss een ontmoetingsplek maken voor de consument en ook de consument actief informeren over haar duurzame werkwijze. Daarnaast wil Friss ook een opleidingscentrum realiseren. De heer Jo Kloet van Friss: “De tuinbouwsector is in hoog tempo aan het veranderen. Duurzaamheid, innovatie, lokale productie, biobased en circulariteit worden bepalend voor het gezicht van de tuinbouwsector. Met name het gebruik van restwarmte, het omzetten van CO2 in zuurstof, het verwerken van meststoffen en water die uit het proces vrijkomen maken de cirkel rond”. 

Meest duurzame glastuinbouwproject van Nederland

Bij Sexbierum bouwt Friss een van de meest duurzame glastuinbouwproject van Nederland. De gesloten kas vormt de basis. In een gesloten kas worden de productieomstandigheden voor glasgroenteteelt zo ideaal mogelijk gemaakt met klimaat- en energiesystemen. Door het gesloten systeem zijn o.a. temperatuur en vochtigheid 100% beheersbaar en tegelijkertijd vermindert de uitstoot van CO2 en stikstof. De kassen worden voor de helft met zonnepanelen bedekt. Deze leveren stroom voor de klimaat-en energiesystemen.  Met een breed scala partners op het gebied van verlichting, energie, kassenbouw en ICT wil Friss Waddenglas tot een innovatief succes maken.

Waddenglas – nog een aantal stappen te zetten
Het glastuinbouwgebied Waddenglas wordt in een samenwerkingsverband met de provincieFryslân, de gemeente Waadhoeke en de Rijksdienst voor Ondernemende Nederland ontwikkeld. De doelstelling is het behouden en creëren van werkgelegenheid onder voorwaarde van goede ruimtelijke inpassing, recreatieve toevoegingen, beperken van de lichtemissie en met een duurzame energievoorziening. Om dit duurzame kasconcept mogelijk te maken zijn wel extra investeringen nodig. Friss zal daarvoor een beroep doen op de SDE-subsidie. Het niet toekennen van deze subsidie is ook als ontbindende voorwaarde opgenomen. Vanuit het samenwerkingsverband is er vertrouwen in deze ontwikkeling en heeft Friss de voorbereiding voor de bouw van het kassencomplex opgepakt en een aanvraag omgevingsvergunning ingediend.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!