Koornbeurs sluit seizoen met positieve cijfers af

0

Theater de Koornbeurs sluit seizoen 2018/2019 met positieve cijfers af

Theater de Koornbeurs zag in het seizoen 2018/2019 de bezoekersaantallen met 18% stijgen ten opzichte van het vorig seizoen. In absolute aantallen zit het theater daarmee weer op het niveau van het seizoen 16/17.

In het achterliggende seizoen passeerden 18.200 kaarthouders de kassa, dat zijn er 2.900 meer dan in het vorig seizoen. Deze groei is volgens het management van het theater te verklaren vanuit het inzetten van een betere marketing en door het publieksgerichter programmeren van filmvoorstellingen.

Met name de filmvertoningen groeide het afgelopen seizoen stevig (55% toename naar 4.100 bezoekers). Positief daarbij is dat de bezettingsgraad van de vertoonde films met 30% steeg. Het programmeren van films neemt het theater al meer dan tien jaar voor haar rekening, naast de programmering van de podiumkunsten.

Ook de reguliere programmering van het theater mag zich verheugen op een stijging van 13%, evenals de zondag matinees waar 12% meer bezoekers waren dan het vorig seizoen.

Hoewel de financiële doorrekeningen nog niet zijn afgerond verwacht het management dat de Koornbeurs voor het eerst in ongeveer 10 jaar het seizoen met een klein positief resultaat zal afsluiten.

De Koornbeurs verwacht deze stijgende lijn in de komende seizoenen te kunnen uitbouwen door in samenspraak met de andere Friese podia tot een beter afgestemde programmering te komen, de samenwerking met de lokale partners verder uit te bouwen en via nieuwe genres en thema’s (Theatercolleges; Festivals; Project Maak ’t Mee) de lokale bevolking nog meer en vooral beter aan zich te binden.

Het in februari gestarte project Maak ’t Mee met lokale creatieve geesten mag rekenen op veel enthousiasme van mogelijke makers en andere mensen uit het vak. De eerste resultaten worden in het komend seizoen gepresenteerd.

franekeractueel.nl