Kerngroep en gemeente organiseren inloopavond over Radar Wier

0

Dinsdagavond 31 augustus organiseren de kerngroep Wier en de gemeente gezamenlijk een inloopavond over de radar van Wier. Doel van de avond is op te halen hoe het onderwerp de gemoederen bezig houdt. Daarover gaan de kerngroepleden en wethouder Boukje Tol graag met de omwonenden in gesprek. De inloopavond is tussen 1900 en 21.00 uur in het dorpshuis van Wier.

Doel inloopavond

De kerngroep en de gemeente vinden het belangrijk dat de omwonenden hun zorgen en opmerkingen kwijt kunnen. Ze organiseren daarom nu een inloopbijeenkomst om op te halen hoe het onderwerp van de radar leeft. De leden van de kerngroep en wethouder Boukje Tol zijn dinsdagavond aanwezig om met inwoners in gesprek te gaan. Defensie zal niet aanwezig zijn bij de inloopavond. De inloopavond werd eerder aangekondigd in een brief die de kerngroep en de gemeente in juli verstuurden naar alle omwonenden.

Wie zitten er in de kerngroep?

De kerngroep radar Wier bestaat uit inwoners van Wier, medewerkers van de gemeente Waadhoeke, en een medewerker van de GGD Fryslân. De kerngroep wordt begeleid door een onafhankelijk voorzitter. De kerngroep gaat samen na op welke vragen een antwoord moet komen en waar die vragen gesteld moeten worden. Sommige vragen zijn voor defensie, maar andere vragen zijn bijvoorbeeld voor de GGD of het ministerie van Infrastructuur (die de vergunning heeft verleend). Verder wordt samen bekeken welke stappen gezet kunnen en moeten worden, hoe met de media om te gaan en de kerngroep is het aanspreekpunt van Defensie.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!