Kaatsvereniging Jan Bogtstra in Franeker wil vernieuwen.

0

Het besturen en levendig houden van een vereniging is alleen mogelijk als de leden met elkaar de functies en werkzaamheden met elkaar uitvoeren. Als iedereen af en toe mee helpt, is de tijdsbesteding te overzien. Met elkaar geeft “Mienskip”. Dit is niet anders voor kaatsvereniging Jan Bogtstra. Tijdens de laatste algemene vergadering hebben een aantal initiatiefnemers een verbeterplan gepresenteerd. Dit verbeterplan bestaat eruit dat bestuurstaken en werkzaamheden worden verdeeld. De verschillende commissies krijgen een veel belangrijker rol.

Omdat het huidige bestuur heeft aangegeven tijdens de komende voorjaarsvergadering af te willen treden, hebben de initiatiefnemers op zich genomen zowel voor het bestuur als de diverse commissies opvolgers te zoeken.

Iedereen kan zich aanmelden voor elke functie binnen het bestuur en de commissies.

We roepen dan ook iedereen op aan te geven wat je voor Jan Bogtstra wil doen.

Er hebben zich al mensen aangemeld die zitting willen nemen in een van de commissies, maar het plaatje is nog niet compleet. Als je iets voor het kaatsen in Franeker wilt betekenen, kun je dit aangeven bij Tunno Schurer              (t.schurer@planet.nl     06 23340680)

Met elkaar moet het mogelijk zijn het kaatsen in Franeker weer nieuw leven in te blazen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!