Jongeren met een sociale kwetsbaarheid en geld

0

Themabijeenkomst 23 januari: jongeren met een sociale kwetsbaarheid en geld

Het Steunpunt Mantelzorg organiseert in samenwerking met het jongerenwerk Franeker de themabijeenkomst: jongeren met een sociale kwetsbaarheid en geld.

Gastspreker deze avond is Martin Stavlue, bewindvoerder bij stichting Adesse. Hij kan jongeren en ouders op een duidelijke manier vertellen wat ze zelf kunnen op het gebied van geldzaken en ook wanneer het verstandig is om meedenkers in te schakelen.

Deze themabijeenkomst is bedoelt voor mantelzorgers, ouders en jongeren met een sociale kwetsbaarheid zoals; ASS, ADHD of LVB uit de gemeente Waadhoeke.

Tijd: 19.00 uur tot 21.00 uur
Locatie: De Skûle Welzijn, Godsacker 35, 8801 LM Franeker

De toegang is, evenals de koffie en thee, gratis.
Opgave verplicht, dit kan tot 21 januari.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Ignatia Veltman,

Steunpunt Mantelzorg – De Skûle Welzijn, 0517- 393750, i.veltman@deskule.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!