Jan Dijkstra lijsttrekker FNP Waadhoeke 

0
Bij de eerste FNP Waadhoeke bijeenkomst, die ook door de leden van de Frije Bilkerts werd bijgewoond, is Jan Dijkstra (Hitzum) gekozen tot lijsttrekker voor de herindelingsverkiezing op 22 november 2017. Dijkstra heeft 12 jaar voor de FNP in de gemeenteraad van Franekeradeel gezeten waarvan 8 jaar als fractievoorzitter.  De lijsttrekker wil uitgaan van eigen kracht: “Mei ús eigen memmetalen, it Frysk en it Bildts. Der is mar ien partij dy’t dat yn de genen hat, yn kombinaasje mei noed foar ús gea en ynwenners.” Zoals bekend heeft Dijkstra duurzaamheid hoog in het vaandel en is hij een groot voorstander van energiecoöperaties. “We moatte mei elkoar troch de tiid en gjin minsken útslute. De FNP biedt dit allegear, los fan Haachske belangen!”
Na 12 jaar was het in eerste instantie de bedoeling van Dijkstra om plaats te maken voor nieuwe mensen. Dat is democratie. Maar een nieuwe gemeente heeft ervaring nodig, een verbinder, iemand midden in de mienskip. Dijkstra: “Ik wol noch ien kear knalle, foar de FNP!”
De volledige lijst wordt later bekend gemaakt, er zijn afspraken gemaakt over de spreiding van kandidaten over de hele
nieuwe gemeente Waadhoeke. Het streven is om uit alle dorpen, buurtschappen en de stad Franeker kandidaten op de lijst te krijgen. De programma- en propagandacommissie hebben hun plannen toegelicht. Waar iedereen het snel over eens was is de te gebruiken slogan rondom de verkiezingen: FNP Ferbynt!
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!