Inzet op blijvende oplossing voor dakloze uitgeprocedeerde asielzoekers

0

De gemeente Waadhoeke zet zich in voor een blijvende oplossing voor dakloze uitgeprocedeerde asielzoekers. Dit is de uitkomst van een gesprek tussen wethouder Boukje Tol en de inwoners van Waadhoeke die hun zorgen hebben geuit over uitgeprocedeerde asielzoekers. Zij wensten een bed-bad-brood voorziening in de gemeente.

Voor de komende winter wil Waadhoeke een plek kunnen bieden waar niet alleen een bed, bad en brood is, maar waar ook gewerkt wordt aan een toekomstperspectief voor de mensen.

De gemeente ziet in nieuwe landelijke afspraken kansen om dat te realiseren: vijf pilotgemeentes, waaronder Groningen, gaan aan de slag met de opbouw van een Vreemdelingen Voorziening waar dakloze, uitgeprocedeerde asielzoekers onderdak krijgen. Daarnaast krijgen ze ondersteuning en begeleiding om te werken aan een oplossing voor hun situatie. Waadhoeke wil graag aansluiten bij andere Friese gemeenten die al in gesprek zijn met Groningen over de uitwerking van de pilot.

Voor de zomervakantie komt er een vervolgoverleg met een afvaardiging van de bezorgde inwoners, waaronder mevrouw Talea Jansma. Zo houdt de gemeente hen op de hoogte van de ontwikkelingen.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!