Inwoners kunnen al in gesprek met Waadhoeke!

0

Er worden  bijeenkomsten  georganiseerd voor inwoners  en  ondernemers van de vier fusiegemeenten die opgaan in de gemeente Waadhoeke.  Bestuur, raadsleden en ambtenaren willen het gesprek aangaan met de inwoners. De visies op dienstverlening en nabij besturen zijn klaar en men wil samen met inwoners  kijken hoe deze visies het beste te vertalen naar de praktijk. 

Samen bereik je meer

 Inwoners worden o.a.  via de Facebook pagina en website van Waadhoeke uitgenodigd om naar de inloop bijeenkomsten te gaan. De gemeente wil informatie ophalen hoe inwoners denken over dienstverlening en in welke vorm zij dit het liefste zien. Wil je zoveel mogelijk zaken online kunnen afhandelen of juist liever persoonlijk contact. Hoe kan de gemeente het beste samenwerken met ondernemers en/of  inwoners om de nieuwe gemeente goed in te richten. Hierover wil men met elkaar in gesprek gaan.

Bijeenkomsten

De bijeenkomsten zijn op 31 oktober in  het MFC de Helling  in Winsum, op 2 november in ECR Keningstate in Franeker, op 7 november in Campus Middelsee in Sint Annaparochie en de laatste is op 8 november in MFA d’Ald Skoalle in Dronrijp.  Alle bijeenkomsten beginnen op 19.30 maar later aanschuiven is ook mogelijk.  Men kan vrij inlopen op deze avonden  en hoeft zich niet aan te melden. Niet ook is het niet verplicht om in de ‘eigen’ gemeente aan te schuiven maar kan men kiezen welke avond het beste uitkomt.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!