Interactieve lezing communicatie en weerbaarheid

0

THEO KAMEVAAR:

Interactieve lezing communicatie en weerbaarheid bij jongeren met een autisme spectrum stoornis

Wanneer:   vrijdagavond   1 maart

                     van 20:00 tot 22:00 toegang is gratis

Locatie:       De Skûle Welzijn

                     Godacker 35

                     8801 LM  Franeker

Het jongerenwerk heeft Theo Kamervaar uitgenodigd om een lezing te komen geven over het onderwerp;

‘Jongeren met een ASS; communicatie en weerbaarheid’.

Veel autistische jongeren zijn niet erg weerbaar; vinden moeilijk aansluiting of worden gepest, ze weten niet hoe ze in allerlei situaties mogen/moeten reageren, zowel verbaal als fysiek en kunnen daardoor, als de druk te hoog oploopt soms “ontploffen” met alle gevolgen van dien. Ook de omgekeerde reactie komt veel voor: zich (nog verder) in zichzelf terugtrekken en zich afzijdig houden met als gevolg een toename van depressieve gevoelens. Beide patronen worden door de jongeren zelf vaak niet herkend

(bron; https://www.rotsenwater.nl/artikelen/rots-en-water-en-kinderen-met-ass/).

Theo Kamervaar was docent wiskunde in het VO, studeerde vervolgens orthopedagogiek (ontwikkelingsstoornissen en kinderpsychiatrie), was zorgcoördinator en MT-lid op een VSO-school en is nu werkzaam als gedragswetenschapper bij de afdeling Begeleiding Passend Onderwijs van Altra onderwijs en jeugdhulp.

Hij maakt als Rots & Water Master-Instructor deel uit van het opleidingsteam voor Rots & Water voor jongeren met een ASS-trainers.

En hij is ervaringsdeskundig doordat hij op latere leeftijd is gediagnosticeerd met Asperger en ook vanuit zijn rol als vader van een zoon met dezelfde diagnose.

Dhr. Kamevaar kan “ons neurotypicals” vanuit die verschillende invalshoeken goede handvatten geven over wat wel en niet werkt in de communicatie tussen mensen met en zonder ASS.

Aanmelden is niet verplicht, maar wel gewenst.

Voor meer informatie of aanmelden 0517 393750 / r.hiemstra@deskule.nl 

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!