Installatie van de Jongeren Adviesraad

0

Op 26 januari vindt in het gemeentehuis te Franeker de officiële installatie van de Jongeren Adviesraad (JA) plaats. Naast een installatie is dit tevens een moment voor de JA om kennis te maken met de raad en een mogelijkheid voor iedereen om de adviesraad te ontmoeten. 

Sinds 16 juni 2016 beschikt de gemeente Franekeradeel over deze Jongeren Adviesraad, toen alle fracties op die dag hadden ingestemd met het voorstel van de D66 en FNP om zo’n dergelijk orgaan op te richten. Deze raad heeft als doel om de jongeren te trainen op het gebied van besturen en debatteren en natuurlijk om de jongeren van de gemeente meer inbreng te geven in het bestuur van de gemeente. Bestaande uit een tiental leden van 14 tot 18 jaar oud, geeft de JA advies aan de gemeenteraad over punten waarvan zij denken dat het de jongeren wat aangaat en debatteren ze over ingekomen stukken, net als de reguliere gemeenteraad doet. Nog steeds zijn ze op zoek naar meer leden die bereid zijn hun zegje te doen in het alledaagse gemeentebestuur.

De officiële installatie van de Jongeren Adviesraad is gepland op 26 januari om 19:15 tot ca. 20:00 in het gemeentehuis te Franeker (Harlingerweg 18) en iedereen is welkom. Meer informatie over de JA op hun eigen gemaakte website: www.jongerenadviesraad.wixsite.com/jongerenadviesraad

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!