Informatie voor bezoekers van de 169e PC

Op 3 augustus 2022 is in Franeker weer de jaarlijkse PC. Hiervoor zijn een aantal verkeersmaatregelen genomen. Hieronder leest u meer informatie voor bezoekers.

Parkeren Burgemeester J. Dijkstraweg

Er kan woensdag 3 augustus 2022 tot 02.00 uur geparkeerd worden op de Burgemeester J. Dijkstraweg. Parkeren mag richting de middenbermen op aanwijzing van de aanwezige verkeersregelaar(s). Na 02.00 uur geldt hier de wegsleepregeling. Let op: de kosten van het wegslepen zijn voor rekening van de eigenaar van het voertuig.

Parkeerterrein Leeuwarderweg/Harlingerweg 

Een optie om te parkeren is het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg. Let op: een deel is blauwe zone en bedoeld voor kort parkeren. Daarnaast is het mogelijk te parkeren op het terrein bij het gemeentehuis (beperkte aantal plekken) Waadhoeke aan de Harlingerweg.

Parkeerverboden

Voor de volgende gebieden zijn parkeerverboden van kracht vanaf dinsdag 2 augustus 2022 08.00 uur tot donderdag 4 augustus 2022 16.00 uur of zoveel eerder wanneer de werkzaamheden dit toelaten:

  • Plein Sjaardemastraat, parkeerterrein naast de Poiesz

Voor de volgende gebieden zijn parkeerverboden van kracht op woensdag 3 augustus 2022 van 06.00 uur tot donderdag 4 augustus 2022 00.00 uur:

  • Het Kor Bootpaed, naast het parkeerterrein aan de Leeuwarderweg.
  • De Tuinen en het Vliet, alleen aanwonenden mogen op de Tuinen en het Vliet parkeren.
  • Langs de Kromme Gracht achter de Vijverstraat.

Voor al deze gebieden geldt de wegsleepregeling.

Fietsers

Fietsen stallen, Komt u op de fiets? U stalt uw fiets bij OBS de Steven aan het Noorderbolwerk 1 tegenover De Bikker. Er is een toezichthouder aanwezig.

Geen fietsen stallen

De hulpverlening heeft vrije doorgang nodig. Het is daarom verboden om fietsen te stallen op de volgende plekken:

  • Het Westerbolwerk.
  • Tegen de gevel van de Poiesz.
  • En op de brug naar de Ypeysingel.

Alle fietsen die op woensdag 3 augustus 2022 alsnog op deze plekken worden neergezet, worden verwijderd.

error: Bericht Beveiligd!