Indrukwekkende kunstproeverijen van Luc Peters en van Erwin Stienstra.

0

Indrukwekkende kunstproeverijen van Luc Peters en van Erwin Stienstra.

De verscheidenheid van de kunstproeverijen komt in de ‘KunstKamer Franeker’ aan de belangstellenden voorbij. Inmiddels hebben de eerste bezoekers hun verbazing uitgesproken over de objecten van de anachronisch kunstenaar Luc Peters. Het woord anachronisch vraagt om een korte uitleg . . . het zijn antieke en hedendaagse samengestelde kunstvormen. Samengesteld uit losse delen van vreemde zettingen, van ontmoetingen van verschillende materialen en soms van hergebruikte elementen. Deze unieke en originele totems staan in een middenweg tussen klassiek en modern beeldhouwerschap. Je zou kunnen zeggen dat ze als het ware de vruchten zijn van de pop-art uit de Griekse oudheid. Deze beeldend kunstenaar is beeldhouwer van nieuwe ordes, een uitvinder van antieken uit het heden. Dat maakt deze kunstenaar zo uniek. Het is voor ons dan ook een eer dat wij deze kunstproeverij in de ‘KunstKamer Franeker’ aan u mogen presenteren.

De kunstproeverij ‘Art Survives Death’ Vassilev & De Vries brengt veel gesprekken op gang. Wat hebben deze twee kunstvrienden veel achtergelaten. Op 30 november a.s. sluiten wij deze kunstproeverij met een goed gevoel af. Onze bedoeling is om elk jaar een kunstproeverij met de titel ‘Art Survives Death’ de presenteren. In eerste instantie denken wij aan overleden kunstenaars uit de Gemeente Waadhoeke.

Binnenkort – hebben wij voor de tweede keer een kunstproeverij van beeldend kunstenaar Erwin Stienstra uit Zoutkamp. Een groot hedendaags kunstenaar die met verschillende materialen, vormen en kleuren, zowel 2D als 3D objecten, inmiddels ook op internationaal gebied een herkenbare beeldtaal laat zien. “Kunst is voor mij een taal; een manier van communiceren.”

Maak eens een fietstocht van Franeker langs Sexbierum met een RustStop bij Molen ‘de Korenaar’ waar op deze bijzondere locatie cultuur, natuur en kunst bij elkaar komen.

TIP: U kunt ons op dit moment volgen op Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram. 

Op onze website: www.kunstkamerfraneker.nl leest u meer over onze openingstijden, de gastkunstenaars en onze activiteiten. Rob van Deelen | Yvonne van der Graaf

franekeractueel.nl