Iedereen is muzikaal!

0

Iedereen is muzikaal: wat we weten over het luisteren naar muziek

Het college van prof.dr. Henkjan Honing wordt gegeven in het kader van het KamermuziekFestival Franeker dat deze week plaatsvindt. Zie ook Kamermuziekfestivalfraneker.nl

Dr. Henkjan Honing is als hoogleraar muziekcognitie verbonden aan de Universiteit van Amsterdam.

Volgens Henkjan Honing is iedereen die melodieën uit elkaar kan houden en maatgevoel heeft muzikaal. In essentie is de mens een muzikale diersoort, en waarom zou hij de enige zijn? Is muzikaliteit niet juist een eigenschap van álle dieren, een vermogen met een duidelijke biologische basis, zoals Charles Darwin vermoedde? De laatste jaren worden meer en meer dieren gevonden met muzikale trekjes. Een wetenschappelijke mijlpaal was de grote geelkuifkaketoe Snowball, het eerste dier waarbij maatgevoel werd vastgesteld. Ook Ronan, een Californische zeeleeuw, bleek na training op de maat van muziek te kunnen bewegen. Honing doet op spannende wijze verslag van zijn fascinerende onderzoek naar wat ons mensen tot muzikale dieren maakt.

College bijwonen?

De duur van de lezing is ongeveer een uur waarna er aansluitend gelegenheid is voor het stellen van vragen. Het publiekscollege van 30 oktober 2019 start om 20.30 uur in de Martinikerk te Franeker. Toegangskaartjes á € 7,- zijn een half uur voort aanvang van het college verkrijgbaar bij Café De Doelen en een kaartje geeft recht op een glas fris, bier of wijn na afloop bij Café De Doelen. 

Meldt u zich op tijd aan, want vol = vol. Aanmelden kan via de site: academiefraneker.nl Vul hier het formulier in voor uw deelname.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!