Ids Hellinga, Franeker word voorzitter PC

Ids Hellinga is toegetreden tot de Koninklijke Permanente Commissie. De PC zal daardoor tijdelijk uit zes commissieleden bestaan. Ids Hellinga zal zich de komende maanden inwerken en na de PC van 2016 het voorzitterschap overnemen van Johannes Westra.

Johannes Westra neemt aan het eind 2016 afscheid van de PC vanwege het bereiken van de respectabele leeftijd van 70 jaar. Dit is de leeftijdsgrens voor het lidmaatschap van de commissie. De 163e PC in 2016 wordt de zevende en laatste PC onder zijn voorzitterschap.

Ids Hellinga is 48 jaar en woont met zijn vrouw Yvonne en drie kinderen in Franeker. Hij is opgeleid tot geneticus aan Wageningen Universiteit en geeft in het dagelijks leven leiding aan het Koninklijk Fries Paarden Stamboek in Drachten. Ids is een groot liefhebber van de kaatssport en de PC.

De PC is ingenomen met het toetreden van Ids Hellinga tot de commissie en is ervan overtuigd dat het voorzitterschap van de PC bij hem te zijner tijd in goede handen zal zijn.

bron: pc Franeker

error: Bericht Beveiligd!