Hulpdiensten oefenen grootschalig incident op nieuwe N31

0

Op 14 september 2017 organiseert Veiligheidsregio Fryslân een grootschalige hulpverleningsoefening op de bouwplaats van de nieuwe autoweg N31 in Harlingen. De oefening vindt plaats van 19.00 tot 22.00 uur, ter hoogte van de Almenumerweg. Door te oefenen bereiden Veiligheidsregio Fryslân en de hulpdiensten zich zo goed mogelijk voor op incidenten in de toekomst. Zo werkt Veiligheidsregio Fryslân aan een gezond en veilig Fryslân.

Oefenen incident in een open bak

Tijdens de grootschalige hulpverleningsoefening hebben de hulpdiensten de mogelijkheid ervaring op te doen met een incident in een open bak. Daarnaast hebben de hulpdiensten de mogelijkheid hun vaardigheden aan te scherpen en de samenwerking tussen hulpdiensten te verbeteren.

Kijk mee met de oefening

Vanwege de veiligheid rondom het bouwproject leent de locatie zich niet om een groot publiek uit te nodigen. Daarom wordt de oefening live uitgezonden door een drone en webcams via www.veiligheidsregiofryslan.nl/oefening. Belangstellenden kunnen via dit kanaal de oefening volgen.

Oefenen met veel crisispartners

De partners die aan de oefening mee doen zijn: Brandweer Fryslân, Politie Eenheid Noord-Nederland, Rijkswaterstaat, Rode Kruis, Regionale Ambulancevoorziening Fryslân en de Maritieme Academie. Gemeente Harlingen, Rijkswaterstaat en Provinsje Fryslân (Projectbureau N31) en Ballast Nedam hebben de oefenlocatie ter beschikking gesteld. Veiligheidsregio Fryslân coördineert de grootschalige oefening.

Gezonder en veiliger Fryslân

Binnen Veiligheidsregio Fryslân werken Crisisbeheersing, Brandweer Fryslân en GGD Fryslân met elkaar aan een gezonder en veiliger Fryslân. De afdeling Crisisbeheersing is onderdeel van de Veiligheidsregio en onder andere verantwoordelijk voor het organiseren van oefeningen voor hulpdiensten.

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!