’Hoesú un Franeker Kanon?’

0

De Simmerjûncolleges van de Academie van Franeker gaan deze zomer over de Canon. Er zijn in augustus  nog twee colleges te bezoeken.

Het college van 18 augustus gaat over  ‘’Hoesú un Franeker Kanon?’. De geschiedenis van Franeker zit vol mooie verhalen en opmerkelijke gebeurtenissen. Bovendien speelt Franeker een belangrijke rol in de Friese geschiedenis. De Academie, Anna Maria van Schurman en Eise Eisinga staan in de ‘Fryske Kanon’. Rond 1500 was Franeker even de hoofdstad van Friesland. Stadhouder Willem Lodewijk heeft hier gewoond. Met de PC heeft Franeker de oudste sportklassieker. Én Franeker is de bakermat van de psychische gezondheidszorg in Friesland. Franeker verdient een eigen Canon. Of beter nog: een eigen ‘stadsmonografie’. Historicus en sociaal geograaf dr. Meindert Schroor legt uit waarom.

Het laatste  Simmerjûncollege van deze zomer is  op  woensdagavond 25 augustus. Prof. Maaike Meijer stelt en beantwoordt de vraag: ‘Is de canonieke status voor vrouwen nog altijd een dubbeltje op z’n kant?’

In dit college vertelt prof. Meijer hoe de literaire canon functioneert en hoe belangrijk het is dat de canon representatief is voor vrouwen. Immers,  vrouwen schrijven in groten getale en volop, maar uitsluitingsmechanismen bestaan nog altijd. Prof. Maaike Meijer laat zien hoe die vaak subtiele uitsluitingsmechanismen  werken en wat we eraan kunnen doen. Als voorbeeld kiest zij voor de carrières van twee dichteressen: M. Vasalis en Frederike Harmsen van Beek. Van beiden schreef zij een biografie. Beiden haalden de Canon, maar hoe lang duurt dat nog? Gender speelt altijd een rol in de diskwalificatie van vrouwen, want terwijl met Vasalis en Harmsen van Beek vergelijkbare mannelijke dichters comfortabel op hun canonieke lauweren rusten is dat niet het geval bij de vrouwelijke poëten. Hoe komt dat?

Wanneer?

  • Woensdag 18 en 25 augustus
  • Aanvang 20.30 uur
  • Martinikerk Franeker.
  • Entree: €7
  • Informatie en aanmelding: www.academiefraneker.nl
franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!