Historisch Centrum Franeker gaat weer open

Tot aan de coronacrisis was het Historisch Centrum Franeker (HCF) ieder maandagmiddag en iedere eerste zaterdagmiddag van de maand open van 14.00-17.00 uur. Daarna werden de landelijke richtlijnen gevolgd en was het centrum gesloten. Met ingang van maandag 8 juni a.s. is het HCF echer wèl weer iedere maandagmiddag en iedere eerste zatermiddag van de maand, van 14.00 – 17.00 uur, open.

Er is echter één verschil met de oude situatie: Bezoekers kunnen voorlopig alleen komen, wanneer zij zich vooraf aangemeld hebben en toestemming hebben ontvangen. Deze aanmelding kan zowel telefonisch als via e-mail bij de volgende bestuursleden: Arjo Hillebrand, tel. 0517-395374, e-mail: info@historischcentrumfraneker.nl of: Piet Postma, tel. 06-49602795, e-mail: ppostma53@gmail.com

Wat kan men bijvoorbeeld in het Historisch Centrum Franeker verwachten?

  • Medewerkers die u vriendelijk te woord staan, uw eventuele vragen kunnen beantwoorden, u een korte rondleiding, bijvoorbeeld langs de grote vitrines met tentoongestelde historische voorwerpen, in ons centrum kunnen geven of door u gebrachte spullen dankbaar in ontvangst nemen.
  • Een bibliotheek met ruim 300 informatieve boeken over (de historie van) Franeker. Deze boeken kunt u inkijken en desgewenst delen van overnemen d.m.v. een scan of foto. U kunt de boeken helaas niet lenen en mee naar huis nemen.
  • Een grote collectie overtollige boeken over Franeker, Friesland “en de rest van de wereld” die u eventueel voor één of enkele euro’s per stuk kunt overnemen.

Het HCF hoopt natuurlijk dat deze maatregel, “alleen mogen komen op afspraak”, slechts van korte duur zal zijn, zodat spoedig het mooie Historisch Centrum weer geheel open gesteld kan worden. Wie informatie wil zoeken over de historie van Franeker zònder het HCF in het stadhuis te bezoeken, kan kijken op de website: www.historischcentrumfraneker.nl

error: Bericht Beveiligd!