Het beheer van het Franeker Bos

0
Het Franeker Bos. Aangelegd in de jaren 80 met een oppervlak van bij 16 hectare. Eigenaar van het bos is Staatsbosbeheer en de gemeente Waadhoeke is pachter. Het Filosofenpad is eigendom van de gemeente. In dit artikel proberen we duidelijkheid te geven hoe het precies zit met het onderhoud.

Ongeveer 25 jaar na de aanleg, in 2012/2013 is er voor het eerst groot onderhoud aan het bos gepleegd. De gemeente Waadhoeke neemt als pachter het onderhoud voor haar rekening. In het voorjaar van 2020 zijn de schelpenpaden veilig gemaakt. Bomen die dreigden om te vallen zijn gekapt en dood hout uit de bomen is verwijderd.

Onderhoud aan bomen

Gemiddeld genomen wordt er een keer in de 3-5 jaar groot onderhoud gepleegd aan het bos. Zieke bomen worden gekapt, dood hout wordt gesnoeid en overhangend groen wordt ingekort. Veel essen hebben namelijk te maken met de essentaksterfte. Deze bomen moeten dan worden gekapt in verband met de veiligheid, en om verspreiding van de ziekte te voorkomen.. Zieke bomen kunnen op de wandelpaden vallen met alle gevaren van dien voor wandelaars of anderen die in het bos aanwezig zijn.

We laten in het bos zelf zo veel mogelijk dood hout liggen. Dit is goed voor de biodiversiteit. Er komen veel insecten af op dood hout, wat als gevolg heeft dat er zoogdieren en vogels het gebied aantrekkelijker gaan vinden. Dood hout, afgevallen takken en omgevallen bomen die op wandelpaden liggen, worden verwijderd of elders in het bos neergelegd. Een gezond bossysteem biedt namelijk ruimte aan zowel levende als dode organismen.

Het maaien van gras

In een bos groeit natuurlijk ook gras. Voorheen werd dit geklepeld. Bij klepelen wordt het gras gemaaid en fijn gehakseld, waarna het gemaaide gras vervolgens blijft liggen. Op gedeelten waar gras groeit, langs paden bijvoorbeeld, proberen we dit zo veel mogelijk te maaien en vervolgens af te voeren.

Langs veel paden is echter weinig ruimte om de kruiden lang te laten groeien. Deze beplanting gaat na een regenbui overhangen. Hier krijgt de gemeente vervolgens klachten over. Niet alleen een natte broek is reden tot het maaien, ook willen we vanwege verkeersveiligheid de mogelijkheid bieden voor fietsers om elkaar te passeren en uit te wijken in de berm. Zo maaien we voor netheid- en veiligheidsstroken langs de paden en kruisingen. Soms betekent dat, dat een volledige berm hierdoor gemaaid wordt.

Kruiden zijn belangrijk voor een ecosysteem. Het realiseren van kruidenrijke bermen kan lang duren. Door planten zelf een kans te geven zich ergens te vestigen, creëert de natuur een eigen plantengemeenschap passend bij de lokale omstandigheden, waar veel insecten op af komen. Ieder plantje heeft zijn eigen specifieke wensen om ergens te willen en kunnen groeien. Daarnaast heeft ook iedere plant zijn eigen ‘klantenbestand’ aan bezoekers die gebruik maakt van deze plant. Zo zijn er ongeveer 50 vlindersoorten die gebruik maken van de Grote Brandnetel. Vlindersoorten als de Atalanta, de Dagpauwoog, Kleine Vos en de Gehakkelde Aurelia leven alleen van de grote brandnetel. In een gezond bos mogen ook brandnetels en distels niet ontbreken.

Het onderhoud aan sloten

Het onderhoud aan sloten wordt ook door de gemeente uitgevoerd. Langs de slootkanten wordt er gemaaid (klepelen van de taluds) en het gemaaide gras blijft hier liggen. Het onderhoud aan begroeiing, dus bomen en struiken langs de waterkanten van met name de schouwsloten staat in de planning voor dit jaar.

bron en tekst Gemeente Waadhoeke.nl

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!