Herinrichting Dongjum-Oost klaar

0

De herinrichting van Dongjum-Oost is klaar. Het dorp is er met deze metamorfose weer klaar voor de komende jaren. Op 13 juli 2016 is de herinrichting afgerond. Op het bord dat in bijzijn van inwoners werd onthuld was Dongjum voor en na de herinrichting te zien. 

Oude dorpskern weer terug

De herinrichting bestond onder andere uit aanpassing van wegen, het aanleggen van een nieuwe fiets-/en voetverbinding, herinrichting van het openbaar gebied en de bouw en sloop van woningen. Ook werden kabels en leiding verlegd en het bestaande riool verbeterd. In totaal werden 15 woningen gesloopt. Er zijn 8 nieuwe huurwoningen door Wonen Noordwest Friesland (WNWF) gebouwd. Bijzonder is dat een paar dorpsbewoners eigen grond hebben geruild om de gewenste herinrichting van het dorp mogelijk te maken. Zij zijn trots op het uiteindelijke resultaat: “de oude dorpskern is weer terug.” 

Samenwerking

De herinrichting kwam samen met Wonen Noordwest Friesland en inwoners van Dongjum tot stand. In overleg met dorpsbelang Dongjum-Boer is in mei 2013 een werkgroep Herinrichting openbaar gebied in het leven geroepen. De werkgroep hield zich bezig met de inrichting van het openbaar gebied. In 2014 startte de herinrichting.

Achtergrond

Eerder hebben de woningcorporatie Wonen Noordwest Friesland en de gemeente Franekeradeel het huurwoningbezit in de gemeente Franekeradeel beoordeeld. Het dorp Dongjum kreeg de status “hoogste prioriteit” voor herstructurering. Woningen moesten vervangen worden én het dorp kon sterk verbeterd worden door de Anemastraat te verbinden met een nieuw gedeelte van de Noorderstraat.

Bij de onthulling van het bord zien jullie de heer Klaas Kielstra gedeputeerde van de Provincie, wethouder Joop Bekkema van de gemeente Franekeradeel, mevrouw Jeanette Slagter van Dorpsbelang Dongjum/Boer en bestuurder Rein Hagenaars van Wonen Noordwest Friesland.

dscn5851 dscn5858 dscn5860

dongjum

franekeractueel.nl


error: Bericht Beveiligd!