Hans Nauta (FNP) “Verkeerssituatie Oud Kaatsveld Franeker gevaarlijk”

Hans Nauta (FNP) heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W Waadhoeke omtrent de verkeerssituatie Oud Kaatsveld Franeker.

“De verkeersproblematiek neemt daar steeds grotere vormen aan. Het kruispunt is voor alle verkeersdeelnemers onduidelijk en gevaarlijk. Bij de herinrichting van het Oud Kaatsveld was de intentie om het vrachtverkeer te weren. In de praktijk is er echter niets veranderd. De handhaving wordt niet nageleefd. Dit zorgt er mede voor dat het Oud Kaatsveld een gevaarlijke kruising is.”

“Het kan niet zo zijn dat het belang van de bedrijven op de industrieterreinen Oost en Zuid, met het daarbij horende vrachtverkeer van groter belang is dan de veiligheid van de zwakkere verkeersdeelnemers.”

Volgens de mobiliteitsvisie zou het vrachtverkeer over de Rondweg, met vrij liggende fiets- en wandelpaden, geleid moeten worden.

De FNP vindt het tijd dat er een oplossing komt en heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld.

error: Bericht Beveiligd!